You might want to visit our North American website:

Industrilokaler

Inneklimatet i en industrilokal har särskilda behov som skiljer sig åt jämfört med en affärslokal. Eftersom industrilokaler ofta är mångsidiga arbetsplatser krävs naturligtvis fullgod ventilation.

Växlande behov för värme och kyla

Temperaturmässigt skiljer sig behoven mellan årstiderna, men normalt råder värmebehov natt och morgon, och kylbehov dagtid. Lokalerna har ofta stora ytor och takhöjder, något man här måste ta hänsyn till.

Ventilationen följer arbetspass och bemanning

I en obemannad industrilokal används 100% återluft, och värme endast vid behov. I bemannade lokaler används 100% återluft före arbetspasset och därefter sker en morgonjustering, där temperaturen höjs till önskat värde. Under själva arbetspasset dimensioneras ventilationsflödet. Om värmebehov uppstår, görs en värmeforcering och vid kylbehov görs på motsvarande sätt en kylforcering.

Välj aggregat och don med hög kvalitet

Högkvalitativa luftbehandlingsaggregat och tilluftsdon kan möta kraven rätt ventilation på ett mycket effektivt sätt. För fullgod funktion är det viktigt att tilluftsdonen anpassas för tillförsel av antingen uppvärmd eller kyld luft.

Ett lämpligt luftbehandlingsaggregat levererar luft, värme och kyla och har inbyggd styrutrustning. Aggregatet bör även förses med återluftsspjäll, vilket möjliggör energisnål och effektiv uppvärmning nattetid och tidig morgon.