You might want to visit our North American website:

Värme

Värme

Swegon är din professionella partner för hållbara värmelösningar

Hur värmepumpar fungerar

I naturen rör sig värmeenergi alltid naturligt från varmare till kallare områden (det är den termodynamiska principen).

Värmepumpar arbetar däremot genom att förflytta värmeenergi från ett kallare område (källan) till ett varmare område genom att använda elektrisk energi och utnyttja de fysiska egenskaperna hos köldmedievätskor.

Ett köldmedium absorberar eller avger energi genom att ändra tillstånd (från vätska till gas och tvärtom). Inom värmepumpstekniken utnyttjas denna fysiska egenskap genom att förändra köldmedietrycket med fyra huvudkomponenter:

  1. I förångaren förångas det flytande köldmediet och absorberar värme från källan (till exempel från uteluften).
  2. Kompressorn ökar köldmedietrycket.
  3. I kondensorn kondenserar det gasformiga köldmediet och avger värme till användaren (till exempel värmebärarkretsen för luftbehandlingsaggregat eller klimatbafflar)
  4. Köldmediet leds genom en expansionsventil som sänker trycket, vilket gör att köldmediet kan åter leds till förångaren.

På vintern kan du förflytta värmeenergi från en kall extern källa och överföra den till värmesystemet och på sommaren kan du absorbera värme från byggnaden och leda ut den genom att reversera enheten. Detta är det typiska sättet som Swegons reversibla vätskekylaggregat och värmepumpar fungerar.

Olika system behöver olika lösningar

Låg och medelhög värmebärartemperatur – vårt tips:

– Reversibla vätskekylaggregat som kan optimera både TCO och CAPEX, vilket ger en lösning som kan kyla på sommaren och värma på vintern.

– Multifunktionsaggregat för system där det behövs kyla och värme på samma gång.

Hög värmebärartemperatur – vårt tips:

– Värmepumpar som är optimerade för att ge jämn värme med anpassad teknik (kompressorer med vätskeinsprutning, köldmedier med låg densitet osv.).

Högsta värmebärartemperatur – vårt tips:

– Speciallösningar

Visar 12 av 16 produkter