You might want to visit our North American website:

Specialbyggd lösning skapar utrymme för fler

Foto: Malmö Live (Adam Mörk)

Malmö Live

Mitt i centrala Malmö finner du Malmö Live. En mötesplats om 56 000 kvm för musik, kultur och nöjesliv för stadens invånare. Högst upp i hotellbyggnaden, på 25:e våningen, ligger en Skybar med restaurang. Här möts du av en makalös utsikt över staden, Öresundsbron och Köpenhamn.

Särskilda krav på ventilationen

Stora mötesplatser ställer krav på ventilationen för att upprätthålla en god komfort då många människor samlas på samma plats. Dessa komplex består ofta av flera typer av utrymmen som nyttjas på varierande sätt och vid olika tider. Därmed finns olika behov av ventilation beroende på vart i byggnaden besökarna befinner sig.

Malmö Live krävde en genomtänkt lösning av ventilationen på grund av höga krav på lufthastigheter, temperaturer och ljud.

Ett av de känsligaste utrymmen i byggnaden var den stora konserthallen. Här övar och uppträder professionella musiker från hela världen och för att få ut det bästa ur både musiker och instrument så krävs det en miljö utan drag och missljud. Även åhörarna i denna typ av lokal är känsliga för inomhusmiljön och studier visar ett tydligt samband mellan försämrade konsertupplevelser och störande ljud samt dålig ventilation. 

För att säkerställa att den tänkta lösningen motsvarade de högt ställda kraven gjordes omfattande tester och fullskaleprov på Swegons anläggning i Tomelilla. En prototypanläggning av konserthallen byggdes upp där alla tänkbara laster simulerades och en mängd tekniska mätningar och analyser genomfördes med tillfredsställande resultat.

Stolar med integrerad tilluft

Utöver en stor utrymmesbrist fanns det även en tydlig arkitektonisk önskan om att de nödvändiga tilluftsdonen i konserthallen inte skulle synas. Kunden utmanade Swegon att lösa detta problem. 

Resultatet blev ett specialframtaget lågimpulsdon som monterades in stolsbenet på samtliga 1400 åhörarplatser.

Som komplement till de specialbyggda lågimpulsdonen i konserthallen säkrar Swegons frihängande takdon inomhusklimatet i Malmö Live-komplexet. Dessa är installerade ovanför ett rastertak för att också de ska osynliggöras.Bild ovan: Stolar med integrerat don i stolsben (skiss framtagen av Swegon)

Närhet och tekniskt kunnande

Tack vare att Swegon sedan tidigare har ett bra samarbete med kunden fick vi vara med i ett tidigt stadie. Representanter från Swegons utvecklingsavdelning i Tomelilla gjorde flertalet platsbesök och tillsammans med våra säljare och kunden tog vi fram den bästa lösningen för en trivsam mötesplats. Vår tekniska kompetens och goda lösningsförmåga tog oss fram till ett Malmö Live med behagligt inomhusklimat.

Produkter

Utöver de specialbyggda lågimpulsdonen i konserthallen säkrar Swegons frihängande takdon Ceiling Collection inomhusklimatet i Malmö Live-komplexet. Dessa är installerade ovanför ett rastertak för att osynliggöras. I Skybaren högst upp i hotellet förser Swegons WISE-system lokalen med god ventilation genom svartlackerade don i taket.