You might want to visit our North American website:

Skolor

Skolor

Bättre ventilation i klassrummet förbättrar mer än bara luftkvaliteten

På Swegon erbjuder vi energieffektiva inomhusmiljöer där eleverna kan prestera sitt bästa.

Förbättringar i ventilationen kan också skapa påtagliga kostnadsbesparingar och minska mängden energi som byggnaden förbrukar samt förbättra den allmänna hälsan och resultaten bland både elever och personal. 

Förbättra energieffektiviteten

Klassrum i skolbyggnader står normalt mer tomma än de används. När rummen inte används är ventilationsbehovet lågt. När de används är däremot behovet av ventilation väldigt högt.

Genom att utnyttja de här mönstren i byggnadens användning kan vi ”öppna dörrarna” till en enastående energibesparingspotential. Till exempel kan en installation av mekanisk ventilation med värmeväxlare återvinna cirka 90 % av värme- och kylenergin i byggnaden. Genom att därtill välja rätt systemlösningar för den mekaniska ventilationen kan ytterligare besparingar göras.

För att ta energibesparingarna till ytterligare en nivå behöver vi behovsstyra inomhusklimatet. Alltså övervaka det faktiska behovet i rummet och sedan anpassa luftflöde, värme och kyla efter det. På så sätt kan kvaliteten på inomhusluften säkras så effektivt som möjligt. Studier visar att det här ger besparingar på upp till 80 % av fläktenergin och 40 % av värme- och kylenergin.

 

 

Referenser:

Gao, Wargocki, Wang; Ventilation System Type and the Resulting Classroom Temperature and Air Quality During Heating Season, föreläsningsanteckningar inom elektroteknik · september 2014

Bakó-Biró et al; Ventilation rates in schools and pupils’ performance, Building and environment 2011

Fraunhofer Institute for Building Physics IBP, Designing classrooms to enhance performance, 2016

Förbättra elevernas resultat 

Att förbättra ventilationen i klassrummet är ett enkelt sätt att också förbättra elevernas resultat.

Förbättrad ventilation har en positiv effekt på resultaten på många sätt. Till exempel blir eleverna mer alerta och får lättare att koncentrera sig och minnas det de lär sig.

Studier har visat att ökad luftväxlingsfrekvens från ”öppet fönster-nivå” till ”mekanisk ventilationsnivå” förbättrar provresultaten, och ju mer komplex uppgiften är, desto mer dramatisk blir effekten (se diagrammet nedan).

Vi vill skapa en byggnadslösning som sparar energi men som också ger eleverna bättre förutsättningar att må bra och förbättra sina resultat.

 

Referenser:

Gao, Wargocki, Wang; Ventilation System Type and the Resulting Classroom Temperature and Air Quality During Heating Season, föreläsningsanteckningar inom elektroteknik · september 2014

Bakó-Biró et al; Ventilation rates in schools and pupils’ performance, Building and environment 2011

Fraunhofer Institute for Building Physics IBP, Designing classrooms to enhance performance, 2016

Förbättra elevernas hälsa 

Att förbättra ventilationen i klassrum har ett direkt samband med förbättrad hälsa hos elever och lärare – och detta har i sin tur ett direkt samband med en ökad närvaro.

Dålig ventilation kan orsaka huvudvärk, förstärka astmasymtom och andningsproblem och bidra till hosta och snuva. Om hälsoproblem som de här förvärras kan eleverna inte längre vistas i klassrummen.

Forskning har visat att en försämrad luftkvalitet inomhus (i det här fallet en koldioxidhaltökning med 1000 ppm) kan motsvara en markant ökning i elevfrånvaro (i det här fallet upp till 20 %).

 

Referens: Shendell et al; Associations Between Classroom CO2 Concentrations and Student Attendance in Washington and Idaho, Indoor Air, 2004

Renovering 

Ungefär 75 % av byggnadsbeståndet i EU är ineffektivt ur energiperspektiv och många skolor använder underdimensionerade ventilationssystem. Många kommuner och andra fastighetsägare måste fatta beslut om att renovera sina skollokaler för att uppgradera dem till modern standard.

Det är inte svårt att förstå att dålig ventilation inte är bra för våra elever, och för att de ska kunna prestera sitt bästa måste vi göra någonting åt det.

Genom att förbättra ventilationen och förstå den positiva effekt det ger kan skolor öka sina energibesparingar och minska byggnadens driftkostnader dramatiskt och samtidigt ge sina elever den rätta miljön för att prestera sitt bästa.

Referens: En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv, EU-kommissionen, EU-kommissionen, 14 oktober 2020

Våra lösningar för bättre luftkvalitet i skolor 

Vi har ett brett utbud av produkter, allt från decentraliserade alternativ till behovsstyrda centraliserade system. Alla förbättrar luftkvaliteten i klassrummet samtidigt som de bidrar till bättre resultat och hälsa bland elever och minskar byggnadens energianvändning. 

Det finns ingen lösning som är rätt eller fel. Vi jobbar alltid nära våra kunder för att komma fram till vilken lösning som fungerar i just deras byggnad och passar deras behov bäst. 

Ta reda på mer

Vill du veta mer om skolor och deras inomhusklimat?

Ladda ned vårt whitepaper om utbildning och inomhusklimat. Där samlar vi årtionden av vetenskaplig forskning och visar vilken betydelse optimal inomhusmiljö har för maximera studenternas potential.

Ladda ned vårt whitepaper