You might want to visit our North American website:

Undertryck  

Innebär att det är ett ”sug” i huset. Undertrycket kan skapas av en fläkt. Ett visst undertryck är bra då kommer uteluften att sugas in i huset på rätt ställen. Ökas undertrycket kan i täta hus göra att dörrar och fönster blir svårare att öppna.

Kontakta våra återförsäljare här för att få råd: