You might want to visit our North American website:

Hållbart och energieffektivt för ett minskat klimatavtryck

Clarion Hotel Umeå

I centrala Umeå ligger moderna Clarion Hotel Umeå mitt i populära Magnekvarteret med fantastisk utsikt över Umeälven. Sedan hotellet, med sitt starka fokus på hållbarhet, invigdes 2022 har hotellgästerna fått uppleva ett gott och energieffektivt inomhusklimat
levererat av Swegon.

Stort klimatfokus med höga krav på ventilationen

Fastighetsägaren Diös och hyresgästen Strawberry, ägaren av hotellkonceptet Clarion, samarbetade för att definiera krav och mål för ett hotellprojekt där en hållbar och energieffektiv lösning för ventilation, uppvärmning och kyla var en central del av specifikationerna.

Den tydliga inriktningen mot hållbarhet reflekterar inte enbart parternas starka engagemang för ämnet, där Strawberry har satt som mål att uppnå klimatneutralitet fram till 2030, utan syftar även till att öka möjligheterna att uppnå den högsta nivån av miljöcertifiering enligt BREEAM-SE Very Good.

Samarbete för ett hållbart inomhusklimat

Till hotellet skulle det levereras inomhusklimat som skulle försörja hela 13 våningar med 270 hotellrum, restaurang, takbar, gym, spa samt en konferensavdelning med 14 mötesrum och en stor bankettsal. 

När man designar en energieffektiv lösning för ventilation är det viktigt att inte glömma att inomhusklimatet fortfarande måste vara behagligt. Ett avstängt ventilationssystem kan vara mycket energieffektivt, men det ger sällan en gynnsam inomhusmiljö.

I det här stora projektet gick Swegons goda vänner Umia AB och VVS-konsulterna i Skellefteå (nuvarande Tyréns) ihop för att ta fram en ventilationslösning till projektet. Swegon fick då möjlighet att i ett tidigt skede visa upp sin lösning baserat på våra GOLD lufbehandlingssagregat. Tillsammans med konsulten genomfördes sedan en stor mängd aggregatkörningar för att få fram de specifika luftmängderna för varje enskilt aggregat.

       

 

 

 

 

 

 

 

Energibesparing med Swegons luftbehandlingsaggregat

Som tidigare nämnts bygger lösningen till Clarion Hotel Umeå på luftbehandlingsaggregat som placerats i fläktrum på de olika våningsplanen. Aggregaten är av större modeller, GOLD RX, med roterande värmeväxlare för energibesparande värmeåtervinning. Fläktarna är utvecklade av oss själva och de är därför extremt effektiva och perfekt anpassade för våra aggregat, vilket resulterar i mycket låga SFP-värden.

På hotellets översta våning ligger en restaurang där ett stort aggregat, en GOLD SD, servar hela våningsplanet inklusive resturangdelen. Det stora aggregatet fick under byggprocessen lyftas upp på våningsplanet med hjälp av en kran där Swegons tekniker var behjälpliga på plats. 

Läs mer om värmeväxlare i vår guide

Läs mer om våra GOLD luftbehandlingsaggregat

Estetik på ett hotell innebär specialfärgade luftdon

Till korridorer, mötesrum, lobby och övriga gemensamma utrymmen har våra till- och frånluftsdon EAGLE Ceiling samt PELICAN CE HF installerats och lackats i mörka specialfärger för att smälta in i den dova och sobra hotellmiljön. 

Lösningen för hotellrummen valdes noggrant ut för att säkerställa att den friska luften från luftbehandlingsaggregaten infördes på ett sätt som undviker buller och drag, men som säkerställer ett behagligt inomhusklimat. I varje enskilt hotellrum har komfortmodulen PARAGON installerats i taket som förser rummet med ventilation, värme och kyla.

 

Se våra rumsprodukter
Tillsammans med Swegon har vi tagit fram ett hållbart och energieffektivt inomhusklimat för hotellets gäster, som uppfyller de högt ställda kraven.
Ingemar Sjöström, VD Umia AB

Expertis och goda erfarenheter blev avgörande

Swegon blev tillfrågade att samarbeta med fastighetsägaren Diös, Umia och VVS-konsulterna i Skellefteå i det här projektet. De goda erfarenheterna av varandras arbete och produkter var avgörande för att bjuda in Swegon även denna gång. 

Swegon har under många år försett ett flertal hotellprojekt med lösningar för ventilation, värme och kyla. Vi är inte bara kunniga och skickliga när det gäller själva VVS-yrket, vi har också djup förståelse för hur viktigt ett bra inomhusklimat verkligen är. Läs mer i våra rekommenderade guider nedan:

Guiden om Människan och Rummet - varför inomhusklimatet är viktigt

GUIDER FÖR BYGGNADSTYPER: HOTELL

Produkter

Till Clarion Hotel i Umeå har följande produkter installerats för att förse hotellet med ett gott inomhusklimat.