You might want to visit our North American website:

Höga krav på låg ljudnivå

Läroverksvallen, Borlänge

Ventilationsföretaget Borlänge Luftbehandling har i nära samarbete med bostadsbolaget SHH bostäder och entreprenören J. Lilja Bygg & Fastigheter färdigställt 36 lägenheter för BRF Läroverksvallen. Bostadsrätterna är mellan 2-4 rum och kök i attraktiva Hagalunds villakvarter, mitt i centrala Borlänge precis i anslutning till handelsplatsen Kupolens köpcenter.

Höga krav på ljudnivå och estetik

SHH bostäder efterfrågade en enkel ventilationslösning och hade höga ljudkrav och var estetiskt noggranna. De ville ha en helhetslösning som inte tog för mycket plats i lägenheterna och aggregatet skulle inte vara synligt.

Utmaningen var att hitta en estetisk snygg lösning som inte skulle påverka kökets utseende och dessutom klara av ljudkraven enligt FHM:s ljudkrav.

Tester utfördes för att uppnå ljudkravet

För att tillmötesgå SHH bostäders estetiska och hårda ljudkrav färdigställdes en lägenhet som stod till förfogande för att kunna göra ljudmätningar på plats.
Swegon levererade ett Swegon CASA R2-aggregat och spiskåpa Jazz som installerades på plats. 

Efter flera ljudmätningar fann Swegon tillsammans med Borlänge Luftbehandling en lösning - ett aggregat med plan front där kunden kunde sätta en kökslucka framför. Allt för att inte påverka kökets utseende. Med ett väl anpassat kanalsystem med extra ljuddämpning lyckades vi även med råge klara ljudkraven.

SHH bostäder anlitade också en egen akustikkonsult för att säkerställa att ljudnivån uppfyllde kraven och var korrekt redovisade.

OVK-besiktningsmannen hade aldrig hört en anläggning med så låg ljudnivå.
Thomas Rehn, projektutvecklare SHH Bostad

FTX-system med balanserad ventilation

Vid val av ett stort aggregat som tar hand om alla lägenheter måste det sättas brandspjäll på både till- och frånluft till varje lägenhet. Genom att installera ett separat FTX-system i varje bostad löstes även problemet med brandscellsgränser. 

SHH Bostäder har fått ett FTX-system med balanserad ventilation. En snygg lösning som är enkel att sköta med en touchpanel på spiskåpan. Vid större tillställningar kan man enkelt forcera flödet direkt på spiskåpan.

Vi har fått en ventilationslösning både för lägenheten och köket integrerat på ett estetiskt, tilltalande sätt. Vi är jättenöjda.
Thomas Rehn, projektutvecklare SHH Bostad

Produkter

Följande produkter har använts till Läroverksvallen i Borlänge.