You might want to visit our North American website:

Inomhusklimat med anpassad lösning

Ormhuset, Jönköping

Strandängen är en helt ny stadsdel som växer fram vid Vätterns västra strand med cykelavstånd till centrala Jönköping. En stadsdel som beräknas vara fullt färdigbyggd år 2030. 

Ett av de hus som redan finns på plats och som är inflyttat är det långsträckta så kallade Ormhuset med ett åttiotal lägenheter, som är ritat av Tengbom arkitektkontor och byggt av Bostads AB Vätterhem. 

En hållbar stadsdel i dramatisk natur

Utöver de 1 100 bostäder som kommer byggas i området fram till 2030 kommer även gym, restaurang, förskolor, mataffär och mindre butiker att byggas i området.

Den röda tråden i stadsdelsutvecklingsprojektet är hållbarhet, där Bostads AB Vätterhem framhåller kulturella, sociala och ekologiska mervärden för de boende och man har upprättat; skulpturparker, rekreationsområden, solcellstäckta tak, el-cykeluthyrning och odlingsbäddar. Dessutom planeras det för ett kallbadhus.

 

Foto: Felix Gerlach

Spiskåpa med hög osuppfångning efterfrågades

Till det så kallade Ormhuset efterfrågade kunden en spiskåpa med hög osuppfångningsförmåga vid lågt flöde för att kunna använda konstantflöde och därmed uppnå en balanserad ventilation i lägenheten. Ormhuset är provtryckt och har ett läckageflöde på 0,17l/s/m² omslutningsarea, vilket gör att forcering av spiskåpor inte skulle fungera.

I samma projekt efterfrågades även ett tilluftsdon med estetiska drag.

Utmaningen var att hitta en lösning med en spiskåpa som motsvarade Vätterhems högt ställda krav samt ett estetiskt tilluftdon anpassat till Ormhusets arkitektoniska utformning.

Vidareutveckling av DOMO-don och spiskåpa TANGO

För att kunna utföra en proportionell luftinjustering vidareutvecklades DOMO-donet så att det motsvarade kundens krav.

Spiskåpan TANGO vidareutvecklades till en Free Flow modell i samarbete med Bostads AB Vätterhem. Efter detta projekt har TANGO Free Flow använts i samtliga Bostads AB Vätterhems nyproduktionsprojekt samt i renoveringsprojekt av ca 200 lägenheter där kanalsystemet varit underdimensionerat så att forceringsflöden inte varit möjligt att få ut i alla lägenheter.

Hyresgästerna på Strandängen har fått en balanserad och väl fungerande ventilation tack vare ett engagerat samarbete mellan Swegon och Bostads AB Vätterhem.
Roger Thunberg, Installationssamordnare på Bostads AB Vätterhem

Ett nära, lyhört och engagerat samarbete

Genom ett nära samarbete mellan Swegon och Bostads AB Vätterhem löste vi kundens krav på anpassning av TANGO-kåpan och DOMO-donet.

Spiskåpan TANGO Free Flow och tilluftsdonet DOMO återfinns även tillsammans med Swegons välkända ventilationsaggregat GOLD i flera av Vätterhems övriga bostadshus i området.

Bra inomhusklimat i hållbar stadsdel

De boende på Strandängen har fått ett bra inomhusklimat och en fantastisk hållbar boendemiljö där visionen har varit att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Genom att vi kunnat hålla ner de totala luftflödena och återvinna värmen med hög verkningsgrad för bostäderna förbrukar vi mindre mängd energi.

Den första etappen, Ormhuset och dess omkringliggande miljö, tilldelades Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris 2015 i kategorin God Arkitektur. I kommande etapper är kvartersstruktur och naturvärden i fokus.

Produkter 

Följande produkter har använts i Vätterhems nyproduktion på Strandängen.