You might want to visit our North American website:

Så fungerar FTX-ventilation

Skilj på ventilation och luft. Det är ventilation som avgör hur ditt hem syresätts och upplevs att vistas i.

Bättre hälsa, lägre kostnad

Ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och som tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluften filtreras genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

FTX-ventilation slösar inte energi, utan återanvänder den till gratis värme eller passiv kyla, vilket ger lägre energikostnader. Det borgar för utmärkt energieffektivitet och ett hälsosamt inomhusklimat under alla förhållanden.

Smart återvinning

Frånluften leds ut ur bostaden via frånluftsdon och ventilationskanaler till ventilationsaggregatet. Frånluften tas från de delar av bostaden som har högst andel skadliga partiklar för luftkvaliteten, som toalett, kök och badrum. Frånluften leds i aggregatet till den inbyggda värmeväxlaren som återvinner värmeenergin.

Därefter passerar den frånluftsfläkten och blåses ut ur bostaden som avluft. Samtidigt sugs frisk och kall uteluft in i aggregatet. Den passerar genom filter som avlägsnar skadliga partiklar.

Spara massor av energi

Den uppvärmda luften, som nu kallas tilluft, fördelas sedan i bostaden via tilluftskanaler och -don.

Det mest energieffektiva CASA-aggregatet drar cirka 80 W per timme vid ett luftflöde på 65 l/s. Det är bara snäppet mer än en gammaldags glödlampa. Med den energin höjer värmeväxlaren tilluftens temperatur med 36 °C, från -20 °C till +16 °C.

Se filmen:

Swegon CASA. Hälsosamt inomhusklimat. Lägre energikostnader.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Ladda ner broschyr