You might want to visit our North American website:

Certifikat/Intyg

Vår ambition är att ha enheter som efterlever kraven i kvalitets- och miljöstandarderna och som aktivt arbetar med att utvärdera och förbättra verksamheten.

På denna sida hittar du våra aktuella certifikat.

 

ISO-certifikat Sverige:

ISO 9001 Swegon AB.pdf

ISO 14001 Swegon AB.pdf

 

ISO-certifikat Italien:

ISO 9001 Italien.pdf

ISO 14001 Italien.pdf

 

För att kontinuerligt förbättra oss genomförs interna och externa revisioner inom verksamheten. 

 

Ursprungsmärkt el, GoO, se intyg:

GoO svenska.pdf

 

Producentansvar för emballage, se gällande intyg:

FTI anslutningsbevis sv.pdf

Interseroh anslutningsbevis.pdf

 

För de produkter som är certifierade av Eurovent finns certifikaten att tillgå under respektive produkt.

Sök efter gällande Eurovent-certifikat

GOLD RX-serien och CASA W80B är Passivhus-certifierade produkter. Hitta certifikat och mer information på:

database.passivehouse.com/en/components/