You might want to visit our North American website:

Klimatkompensering av transporter

Swegon strävar hela tiden efter att göra åtgärder som minskar vår miljöpåverkan. Detta avser allt ifrån produktionsmetoder, inköp av energi och material ut till våra produkter som är energieffektiva och driftsäkra över lång tid. Vissa saker kan vi dock inte påverka i den mån vi önskar och de är därför inte riktigt så hållbara som vi eftersträvar. Ett av dessa områden är transporter. 

CO2-kompensering för transporter 

Vi tillverkar många produkter varav vissa av dessa är både tunga och skrymmande och de måste transporteras från våra tillverkningsenheter ut till den plats där våra kunder behöver dem. I dag är vi till största grad hänvisade till vägtransporter vilket innebär långtradare och lastbilar. Tyvärr är tillgången till hållbara transporter, framförallt elektrifierade, mycket begränsad vilket gör att vi måste hitta på något fram till dess att vi kan erbjuda ett hållbart alternativ.

Swegon har därför valt att koldioxidkompensera för samtliga transporter av produkter och reservdelar till alla svenska kunder. Detta gäller hela transportkedjan från det att en färdig produkt lämnar vår fabrik fram till dess att den tas emot av vår kund, oavsett om fabriken ligger i Sverige eller någon annanstans i Europa.

Swegon kompenserar årligen föregående års faktiska CO2-avtryck. Det betyder att vi under 2024 kompenserar för det avtryck vi genererade under 2023 - motsvarande 343 ton i CO2-utsläpp. (se intyg)

Vi kommer att fortsätta med detta fram till dess att vi kan erbjuda hållbara alternativ.

Effektivare spisar till Kenyas landsbygd

Det är viktigt för oss på Swegon att göra riktiga val när vi kompenserar. Vi har därför fokuserat på projekt som att förutom sänka CO2-avtrycken någon annanstans i världen även skapar ett bättre inomhusklimat.

För 2023:s kompensering har vi därför valt ett projekt som fokuserar på effektivare spisar för familjer boende på Kenyas landsbygd. Spisarna gör att behovet av ved blir mindre och därmed trycket på de lokala skogarna, samt att koldioxidutsläppen minskar. Samtidigt får de boende ett bättre inomhusklimat då användning av de effektiva spisarna medför att luftföroreningarna inomhus minskar.

Via mikrolånegrupper möjliggör projektet att kvinnor får råd att köpa effektiva spisar till hemmen, vilket i sin tur stärker kvinnornas position i samhället. 

Läs mer om projektet här.