You might want to visit our North American website:

Miljöaspekter

Årligen sker en summering av verksamhetens miljöpåverkan med avseende på råvaror, kemikalier, energi, utsläpp, transporter mm. Se nedan kommentarer till de mest betydande och vad som har gjorts.

Energiförbrukning

Swegons svenska fabriker har löpande gjort energibesparande åtgärder och minskat uppvärmningsbehovet. De fossila bränslena upphörde för många år sedan och all uppvärmning sker nu via förnyelsebara energikällor. Genom ett ständigt arbete med smarta produktionslösningar som ger en hög produktivitet, en effektiv ventilation och energieffektiv belysning så har elförbrukning kontinuerligt minskat.

Från och med 2015 köper Swegon AB att in ursprungsmärkt vattenkraftsbaserad el och har därmed noll fossilt CO2-utsläpp. En årlig reduktion på över 3000 ton fossilt CO2.

Se intyg: GoO_Svenska

Kemikalier

Inom de svenska fabrikerna används EcoOnline för hantering av insatskemikalier och dess riskanalyser.

För kemikalier som finns i produkterna ställer vi krav och efterfrågar innehållsdeklarationer i samband med upphandling från våra leverantörer. Detta för att vi ska kunna sätta samman en komplett byggvarudeklaration, BVD3 för varje produkt.

Produkternas energieffektivitet

Genom produktutveckling och förbättringar på ingående energipåverkande komponenter kan Swegons produkter bidra till låga livscykelkostnader för våra kunder.

Beräkning av miljöpåverkan enligt Eco-indicator 99 visar att redan under första driftåret kommer levererade produkter/system ha en energibesparingseffekt som är högre än den totala miljöbelastningen var från motsvarande produktion.


Råvaror

Den råvara som har störst miljöpåverkan är metall och genom att använda rätt format på plåt/coils samt produktionstekniskt optimera plåtbearbetningen kan vi ha ett optimalt materialutnyttjande. Den inköpta metallen består i genomsnitt av 20-25% återvunnet material en högre andel är ej möjlig då tillgången på lämpligt återvinningsmaterial är begränsad.


Avfall

Inom produktion och på kontor sorteras alla de avfallsfraktioner som uppkommer och dessa omhändertas/återvinns sedan av kontrakterade entreprenörer.