You might want to visit our North American website:

Bedömningssystem

I samband med produktutvecklingen låter vi bedöma produkterna i många av våra produktområden hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Vi eftersträvar då en bedömning av hela produkten, även ingående elektronik.

Se bedömda produkter och dess rating på respektive hemsida

Sunda Hus, www.sundahus.se

Byggvarubedömningen, www.byggvarubedomningen.se


Andra internationella bedömningssystem

Runt om i världen finns det ett stort antal bedömningssystem som gör bedömningar av byggnader och produkter i hus. Detta påverkar ett globalt företag som Swegon och vi måste därför anpassa oss och våra produkter även efter dessa regler och system.

Det finns också många stora företag som har sina egna miljökrav och även dessa måste vi rätta oss efter för att vara aktuell som leverantör.

Exempel på olika system:

Global Green Building: Grundat i Australien men finns över hela världen - bedömer energi och materielinnehåll

HQE: Grundat i Frankrike men finns över hela världen - bedömer energi och materielinnehåll

Minergie: Bedömningsinstitut i Schweiz - bedömer inomhusklimat

Klimahaus/Casa Clima: Italiensk institut - bedömer energibelastningen

Green Star: Australien - bedömer energi och material

BCA Green: Singapore - bedömer energi och material

Estidama Pearls: Abu Dhabi - bedömer energi och material mm

Green Seal: USA - bedömer energi och material

Många av dessa system jämför sig ofta med innehållet i REACH och har således likartade bedömningar som inom EU även om det finns en del variabler som skiljer sig. Exemplen visar dock tydligt att likartade bedömningar sker över hela världen vilket är naturligt eftersom grundkraven kommer från internationella överenskommelser via FN.