You might want to visit our North American website:

Vår hållbarhetsstrategi

Strategiska fokusområden

På Swegon bygger vårt hållbarhetsarbete på tre fokusområden - människan, planeten och att arbetet ska vara lönsamt över tid i alla led (people, planet, profit).

Våra intressenter

Vi lyssnar inte bara på våra kunder utan på hela vår grupp av intressenter. Det är enbart när vi lär oss om deras förväntningar, utmaningar och behov som vi kan anpassa våra erbjudanden, affärsmetoder och beteenden.

För oss är intressenter interna och externa individer, grupper, organisationer och partners som kan särskiljas som antingen intresserade av, ha inflytande över eller påverkas av (både positivt eller negativt) våra affärsbeslut, policies och mål.

Analys av material

Tillsammans med många intressenter genomförde vi en väsentlighetsanalys 2020, där vi identifierade flera fokusområden som är relevanta för våra intressenter och oss själva som företag när vi arbetar med hållbarhet.

I en strukturerad process och metod för bästa praxis prioriterade vi de viktigaste ämnena för våra intressenter och oss själva, vilka utgjorde grunden för våra strategiska fokusområden.