You might want to visit our North American website:

Miljövarudeklarationer

Swegon arbetar ständigt för att ligga i framkant när det gäller att dokumentera miljöpåverkan av sina produkter.

Genom att leverera miljövarudeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) baserad på en livscykelbedömning (Life Cycle Assesment, LCA) kan vi differentiera och specificera miljöpåverkan i jämförelse med alternativa produkter eller generisk data.

Swegons EPD:er

De nya insikterna som LCA ger oss gör det möjligt för våra produktutvecklings- och FoU-avdelningar att ta bättre beslut vid val av material, energikällor och produktionsprocesser.

Swegon levererade sina första EPD-dokumentationer 2021 och började med produktgrupperna ljuddämpare, komfortmoduler, luftdon och anslutningslådor. Swegon kommer löpande att fortsätta EPD-klassificera sina produkter. 

I våra EPD-dokumentationer ingår de mest relevanta livscykelmodulerna.

Miljöpåverkan som anges av EPD:erna speglar förhållandena inom Sverige, Norge och Finland. Tillämpningen i andra länder påverkar miljöpåverkan främst genom olika transporter och uttjänta scenarier. 

Kundfördelar

EPD:er är trovärdiga referenspunkter för jämförelser mellan alternativa produkters miljöpåverkan.

Våra kunder som fastighetsägare, fastighetsutvecklare, konsulter och entreprenörer får tillförlitlig EPD-dokumentation tillhandahållen för att kunna erhålla ytterligare poäng inom stora gröna byggnadscertifieringar som Miljöbyggnad, BREEAM och LEED.

Med dessa data får valet av ventilationsprodukter en ny nivå av betydelse. Lär dig mer i vår blogg om hur HVAC-leverantörer kan dra nytta av att genomföra livscykelanalyser.

Rumsprodukter med EPD-dokumentation

Vi täcker för närvarande flera produkter och produktfamiljer inom våra sortiment av Rumsprodukter och Luftdistribution. Fler produkter, storlekar och konfigurationer kommer att läggas till kontinuerligt.

   

Bostadsprodukter med EPD-dokumentation

   

Luftbehandlingsaggregat med EPD-dokumentation

Vår GOLD/SILVER C-serie är den främsta inom vårt produktområde luftbehandlingsaggregat. EPD:erna täcker större delen av vårt sortiment med roterande värmeväxlare (RX), men ytterligare storlekar och varianter kommer att introduceras framöver.

FAQ om EPD