You might want to visit our North American website:

Lagar och andra krav

Swegon bevakar kommande lagar och krav inom EU och Sverige dels genom att prenumerera på olika laglistor samt att delta i olika grupper/branscher (Svensk Ventilation, Byggmaterialindustrierna, Föreningen för byggvarudeklarationer, Eurovent m.fl.). Detta för att hålla oss ajour och därmed snabbt kunna anpassa vår verksamhet och våra produkter samt förse kunderna med rätt information.