You might want to visit our North American website:

AHU Design

Webbaserat urvalsprogram för Swegon GOLD-, SILVER C-, COMPACT- och GLOBAL-serierna.

Produktvalsprogrammet AHU Design förenklar processen när du ska dimensionera och konfigurera ditt luftbehandlingsaggregat. I programmet kan du göra avancerade energiberäkningar för att försäkra dig om att lösningen bli optimerad för dina krav. I programmet finns också omfattande teknisk dokumentation och utskriftsmöjligheter samt exporter via pluginprogram som stöd vid ytterligare beräkningar och projektplanering.

Här nedan hittar du mer information om viktiga funktioner och möjligheter.

Gå till AHU Design