Swegon ESBO

Energi- och effektbehovsberäkning för projektets alla faser.

Komplett stöd genom hela projektet

ESBO är Swegons systemprogramvara som hjälper dig genom hela projektet. På ett par minuter beräknar Swegon ESBO effektbehov samt årliga energikostnader.

Swegon ESBO ger dig stöd genom hela processen, från projektering till färdig byggnad, för att kunna leverera bästa möjliga inomhusklimat. Programmet hjälper dig att hantera alla faktorer som omger projektet som klimatförhållanden, önskemål från kund, energi- och lagkrav med mera.

Swegon ESBO finns i två olika versioner, en gratis och en avgiftbelagd fullversion. I fullversionen är det möjligt att beräkna flera rum samtidigt för att underlätta urval av produkter, projektering och dimensionering.

Typexempel på luftbehandlingsaggregat och värmepumpar finns för att användas i beräkningarna.

Swegon ESBO var nominerat till Stora Inneklimatpriset 2015

 

 

Viktiga fakta

  • Beräkning av effektbehov, energier och temperaturer
  • 3700 platser / 155 länder
  • Jämför luft- och vattenburna system
  • Jämför CAV- och DCV-system
  • Systemberäkning med exempel på olika energikällor
  • Typrumsexempel som underlättar beräkningar
  • Beräkna komfort och årlig energikostnad

 

Välj version efter behov

Jämför ESBO Light med ESBO fullversion för att se vilken du behöver.

 Swegon ESBO LightSwegon ESBO
Koppling till ProSelect

Effektbehovsberäkning

Energiberäkning

Icke rektangulärt rum -

Beräkna flera rum samtidigt -

Jämföra olika lösningar -

Flera utskriftsval -

Beräkna skuggeffekter -