You might want to visit our North American website:

Swegon ESBO

Energi- och effektbehovsberäkning för projektets alla faser.

Komplett stöd genom hela projektet

ESBO är Swegons systemprogramvara som hjälper dig genom hela projektet. På ett par minuter beräknar Swegon ESBO effektbehov samt årliga energikostnader.

Swegon ESBO ger dig stöd genom hela processen, från projektering till färdig byggnad, för att kunna leverera bästa möjliga inomhusklimat. Programmet hjälper dig att hantera alla faktorer som omger projektet som klimatförhållanden, önskemål från kund, energi- och lagkrav med mera.

Swegon ESBO finns i två olika versioner, en gratis och en avgiftbelagd fullversion. I fullversionen är det möjligt att beräkna flera rum samtidigt för att underlätta urval av produkter, projektering och dimensionering.

Typexempel på luftbehandlingsaggregat och värmepumpar finns för att användas i beräkningarna.

Swegon ESBO var nominerat till Stora Inneklimatpriset 2015.

Ladda ner Swegon ESBO broschyr

 

 

VIKTIGA FAKTA

  • Beräkning av effektbehov, energier och temperaturer
  • 3700 platser / 155 länder
  • Jämför luft- och vattenburna system
  • Jämför CAV- och DCV-system
  • Systemberäkning med exempel på olika energikällor
  • Typrumsexempel som underlättar beräkningar
  • Beräkna komfort och årlig energikostnad
BIM IMPORT

Med tilläggsmodulen BIM Import importeras 3D CAD-modeller direkt till ESBO genom det oberoende formatet IFC (”Industry Foundation Classes”), och sedan kan resultatet exporteras tillbaka till CAD-verktyget.

IFC-formatet som vanligtvis används för BIM-modeller (Building Information Modelling) inkluderar geometri (väggar, tak, fönster och dörrar), samt en uppsättning av egenskaper för väggar och material. Alla ledande CAD-verktyg som t.ex. ArchiCAD, AutoCAD Architecture, Autodesk Revit, Bentley Architecture, DDS CAD, MagiCAD, Plancal Nova m.m. kan exportera till IFC-formatet. I princip alla CAD-verktyg som kan exportera IFC-filer med ”spaces” och ”space boundaries” stöds i ESBO.

BBR

Tilläggsmodulen BBR gör det enklare och mer effektivt att använda ESBO i projekt där BBR-krav ska kontrolleras och rapporteras. Förutom möjligheten att importera flera orter och väderfiler från SMHI-SVEBY kan följande simuleringar utföras:

  • Byggnadens tidskonstant och DVUT
  • Maximal eleffekt vid DVUT (om byggnaden är elvärmd)
  • Energiberäkning och bestämning av maximalt uteluftsflöde
DAYLIGHT

Gör avancerade dagsljusberäkningar genom direktkoppling till dagsljussimuleringsverktyget Radiance™. Enkel konfigurering, simulering och resultatrapportering, allt direkt i ESBO.

Beräkning av dagsljusfaktor och illuminance, med och utan solslkydd. Val av himmelsmodell inklusive CIE-standard himmelsmodell och Perez klimatbaserat himmelsmodell. Full kontroll av Radience-parametrar, mätplan och upplösning.

Välj version efter behov

Jämför ESBO Light med ESBO fullversion för att se vilken du behöver.

  Swegon ESBO Light Swegon ESBO
Koppling till Room Unit Design

Effektbehovsberäkning

Energiberäkning

Icke rektangulärt rum -

Beräkna flera rum samtidigt -

Jämföra olika lösningar -

Flera utskriftsval -

Beräkna skuggeffekter -

Lär dig mer om ESBO

Alla videos

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Create simple room

Support

För support kontakta din lokala support:

Region Norr

Johan Bergman
090-70 90 92
Skicka e-post

Stockholm

Valdemar Winberg
08-617 15 07
Skicka e-post

Region Mellan

Marcus Granstedt
019-603 02 09
Skicka e-post

Region Väst

Peeter Gustafsson
031-89 58 02
Skicka e-post

Region Syd

Johan Flink
0431-47 80 13
Skicka e-post