You might want to visit our North American website:

ProSilencer

Program för ljuddämparval.

ProSilencer är uppföljaren till ProAc, dock inte med exakt samma funktionalitet.

FUNKTIONER SOM EJ ERSÄTTS ÄR:
  • Beräkning av hela kanalsystem
  • Överhörning
  • Externt ljud

Däremot är delen ”Direkt Ljuddämparval” uppdaterad och förbättrad med samma layout som ProSelect vilket underlättar handhavandet då man känner igen sig i olika menyer och funktioner.

Ta mig till ProSilencer