ProSilencer – nytt program för ljuddämparval

ProSilencer är uppföljaren till ProAc, dock inte med exakt samma funktionalitet.

Funktioner som ej ersätts är:

  • Beräkning av hela kanalsystem
  • Överhörning
  • Externt ljud

Däremot är delen ”Direkt Ljuddämparval” är uppdaterad och förbättrad och programmet har nu samma layout som ProSelect vilket underlättar handhavandet då man känner igen sig i olika menyer och funktioner.

Till ProSilencer