You might want to visit our North American website:

Narzędzia, które ułatwią i przyspieszą pracę

Narzędzia, które ułatwią i przyspieszą pracę

Nasze programy są pomocne w opracowaniu prawidłowej instalacji. Dzięki różnym obliczeniom, łatwiej wykonać fazę planowania i montażu. Szeroki wybór oprogramowania Swegon ułatwi osiągnięcie Twojego celu.

Oprogramowanie dla połączonych produktów

Swegon INSIDE Portal

INSIDE Portal jest punktem wyjścia dla urządzeń Swegon kompatybilnych z Swegon INSIDE. W INSIDE Portal można sprawdzić status podłączonego urządzenia, utworzyć intuicyjny raport energetyczny (dla central GOLD) i poprosić o dodatkowe usługi cyfrowe.

Przejdź do INSIDE Portal

Poproś o dostęp do INSIDE Portal

Przygotuj swój produkt w Swegon INSIDE (INSIDE Ready)