You might want to visit our North American website:

Room  Unit Design

Room Unit Design
Room Unit Design är ett webbaserat produktvalsprogram och simuleringsverktyg
för rumsrelaterade produkter. Beräknar, simulerar och hjälper till att hitta de rumsprodukter som passar bäst i ett projekt efter givna värden och konfigureringsval.
Starta programmet och gör enkla eller avancerade beräkningar direkt.

Har du redan ett konto? Logga in på Room Unit Design här.

Starta Room Unit Design

Få en känsla för vad som kan göras i Room Unit Design

Nedan presenteras ett antal filmer för att komma igång med Room Unit Design.

Alla videos

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Produktvalsprogram - Ett bra hjälpmedel

Inledande video om varför ett produktväljarprogram är bra, och hur Room Unit Design förenklar produktvalet.

CAD-plugin

CAD-pluginet för AutoCAD och Revit, möjliggör direkt dataöverföring mellan Swegons beräkningsprogram och CAD-projekt.

Ladda ner MagiCAD-plugin

Room Unit Design via SPC eller ESBO

Det går att nå Room Unit Design via en länk inne i Single Product Calculator (SPC) eller ESBO.
Klicka vidare till respektive produktsida för att komma till SPC eller starta ESBO här: 

Att välja och hitta rätt produkter

När inomhusklimatprodukter ska väljas är det många saker att ta hänsyn till. Det finns också många olika produkttyper och varianter att välja mellan. Därför kan det vara svårt att hitta och välja rätt, så hur gör man?

Det gäller först att ta reda på vad behovet av inomhusklimatet i byggnaden är och vilka krav som måste uppfyllas. Finns det andra behov förutom ventilation och värme? Finns behov av kyla och vilka parametrar ska vara styrande? Var kan produkterna placeras och finns det plats? Hur ser önskemålen ut för integration med övrig inre arkitektur och vilka ljudkrav gäller?

Det är när antalet krav och parametrar som påverkar dimensioneringen ökar, som ett produktvalsprogram är en bra hjälp.

Detta berättar Börje Lehrman, System Specialist här på Swegon, mer om i sitt blogginlägg Produktvalsprogram - ett bra hjälpmedel.

Läs mer här