You might want to visit our North American website:

Vastuullisuusstrategiamme 

Strategiset painopistealueet

Swegonissa sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuullisuus on erotettu omiksi kokonaisuuksikseen, ja niistä käytetään usein nimitystä People, Planet and Profit. Tämä takaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kestävyystyöhömme.

Jatka tutustumistasi.

Sidosryhmämme

Kuuntelemme sekä asiakkaitamme että muita sidosryhmiämme. Kun tunnemme heidän odotuksensa, haasteensa ja tarpeensa, voimme mukauttaa tarjontaamme, liiketoimintatapojamme ja käyttäytymistämme niiden mukaiseksi.

Sidosryhmät tarkoittavat meille sisäisiä ja ulkoisia henkilöitä, ryhmiä, organisaatioita ja kumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita liiketoimintapäätöksistämme, toimintalinjoistamme ja tavoitteistamme ja joilla on niihin valtaa tai joihin toimintamme vaikuttaa.

Olennaisuusanalyysi

Toteutimme vuonna 2020 yhdessä useiden sidosryhmien kanssa olennaisuusanalyysin. Tunnistimme sen avulla useita painopistealueita, jotka ovat tärkeitä sidosryhmillemme ja meille itsellemme yrityksenä kestävän kehityksen parissa työskennellessämme.

Valitsimme kaikkien osapuolten kannalta tärkeimmät aiheet jäsennellyn prosessin ja parhaiden käytäntöjen avulla. Nämä aiheet muodostivat perustan strategisille painopistealueillemme.