You might want to visit our North American website:

Yritysten vastuullisuus

 

Toteutimme vuonna 2020 yhdessä monien sidosryhmien kanssa olennaisuusanalyysin, jossa tunnistimme useita painopistealueita, jotka ovat tärkeitä sidosryhmillemme ja meille itsellemme yrityksenä kestävän kehityksen parissa työskennellessämme.

Jäsennellyn prosessin ja parhaiden käytäntöjen avulla priorisoimme sidosryhmiemme ja itsemme kannalta merkittävimmät aiheet. Nämä aiheet muodostivat perustan strategisille painopistealueillemme.

Sidosryhmämme

Emme kuuntele ainoastaan asiakkaitamme vaan myös muita sidosryhmiämme. Vain oppimalla heidän odotuksistaan, haasteistaan ja tarpeistaan voimme mukauttaa tarjontaamme, liiketoimintatapojamme ja käyttäytymistämme.

Sidosryhmät ovat meille sisäisiä ja ulkoisia henkilöitä, ryhmiä, organisaatioita ja kumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita liiketoimintapäätöksistämme, käytännöistämme ja tavoitteistamme, joilla on vaikutusvaltaa niihin tai joihin liiketoimintapäätöksemme, käytäntömme ja tavoitteemme vaikuttavat joko myönteisesti tai kielteisesti.

Vastuullisuusraportointi

Investment AB Latour omistaa Swegonin, ja noudatamme Latourin käytännesääntöjen puitekehyksiä sekä niitä täydentäviä käytäntöjä ja sitoumuksia. Julkistamme tällä hetkellä vastuullisuussuorituskykymme eri osa-alueilla Latourin vuosikertomuksissa. 

Osana Latour-konsernia Swegon noudattaa asetettuja vähimmäistavoitteita. Lisäksi Swegon määrittelee organisaatiollemme sovellettavat muut tai kunnianhimoisemmat tavoitteet.

Arvostamme läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta kahtena erittäin tärkeänä tekijänä
kun työskentelemme vastuullisuuden parissa, koska meillä on kaksi johtavaa periaatetta:

1. Et voi välittää siitä, mitä et tiedä.

2. Jos et voi mitata sitä, et voi parantaa sitä.

Tutustu uusimpaan Latourin vastuullisuusraporttiin ruotsiksi tai englanniksi.

Käytännesäännöt

Odotamme, että kaikki työntekijät ja liikekumppanit noudattavat käytännesääntöjämme ja toimittajien käytännesääntöjä. Kaikki työntekijät saavat sisäistä pakollista koulutusta käytännesäännöistä ja varmistavat niiden noudattamisen allekirjoituksellaan. Liikekumppanit varmistavat vaatimustenmukaisuuden myös allekirjoituksin, ja vaatimustenmukaisuus varmistetaan paikan päällä tehtävillä tarkastuksilla ja/tai itsearvioinnilla toimittajan tyypistä riippuen. Liikekumppaneiden sitoutumista toimittajien käytännesääntöihin kehitetään ja toteutetaan jatkuvasti, sillä päivitetyt toimittajien käytännesäännöt julkaistiin joulukuussa 2022.

 

Käytännesäännöt

Toimittajien käytännesäännöt

Ilmiantokanava

Pitkän aikavälin menestyksemme perustuu reiluun ja eettiseen liiketoimintaan. Ilmiantokanavamme tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa organisaatiolle luottamuksellisesti väärinkäytösepäilyistä. Se on olennainen väline riskien vähentämiseksi ja luottamuksen säilyttämiseksi toimintaamme kohtaan, sillä sen avulla voimme havaita mahdolliset väärinkäytökset varhaisessa vaiheessa ja toimia niiden suhteen. Näin se toimii: 

  • Henkilö lähettää ilmoituksen ulkoisen viestintäkanavan kautta
  • Jos henkilö on valinnut anonyymiuden, jatkokeskustelu on mahdollista ilmoitusistunnon lopussa annettavan henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan avulla
  • Ilmoituksen lähettäjä voi kirjautua sisään ja lukea vastaukset sekä toistaa ne. Vuoropuhelua voidaan jatkaa niin kauan kuin osapuolet haluavat.
  • Tärkeintä on, että jokainen raportoitu väärinkäytös käsitellään luottamuksellisesti

Jos haluat ilmoittaa väärinkäytöksestä suoraan Latourille, käytä seuraavaa linkkiä: https://report.whistleb.com/latour

Ilmiantokanava on käytettävissä millä tahansa laitteella, myös älypuhelimilla. On suositeltavaa käyttää ilmiantokanavaa laitteesta, joka ei ole yhteydessä Swegonin intranetiin. Huomaa, että kieltä voidaan muuttaa sivustolla.

Väärinkäytösten ilmoittaminen Swegonille