You might want to visit our North American website:

Vår strategi for bærekraft

Strategiske fokusområder

Hos Swegon skiller vi mellom sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft, ofte referert til som People, Planet og Profit – og sikrer dermed en helhetlig tilnærming innenfor vårt bærekraftsarbeid.

Våre interessenter

Vi lytter ikke bare til kundene våre, men også til våre andre interessenter. Først når vi lærer om deres forventninger, utfordringer og behov, kan vi tilpasse tilbud, forretningspraksis og atferd.

For oss er interessenter interne og eksterne individer, grupper, organisasjoner og partnere som kan skilles ut som enten interessert i, ha innflytelse over eller bli påvirket av (både positivt eller negativt) våre forretningsbeslutninger, policyer og mål.

Materialanalyse

Sammen med mange interessenter gjennomførte vi en materialitetsanalyse i 2020, der vi identifiserte flere fokusområder som er relevante i vårt arbeid med bærekraft.

I en strukturert prosess og en beste-praksis-tilnærming prioriterte vi de viktigste temaene for våre interessenter og oss selv. Disse temaene la grunnlaget for våre strategiske fokusområder.