You might want to visit our North American website:

Vi bidrar till miljömässig hållbarhet genom att...

Uppnå 100% förnybar och fossilfri energi i vår verksamhet år 2030

Ursprunget till vår inköpta och använda energi bidrar väsentligt och positivt till våra egna strategiska hållbarhetsmål. Det faller också i linje med att våra samhällen övergår till förnybara energiresurser.

Stora delar av vår verksamhet i Sverige, Tyskland och Irland förbrukar redan el från förnybara källor. Genom att öka vår andel förnybar energi kommer våra kunder, anställda och vårt samhälle att gynnas.

Vi är fast beslutna att nå 100% förnybar och fossilfri energi i vår verksamheten år 2030.

Säkerställa en stadig minskning av växthusgasutsläppen i verksamheten

Vi vill att våra kunder och intressenter ska "Feel good inside”. Som ett resultat arbetar vi hårt för att möta de interna och externa förväntningarna på vårt företags sociala ansvar. Vi gör detta genom olika initiativ som fokuserar på att minska vår påverkan på klimatet.

Öka användningen av hållbara material i våra produkter och processer

För oss handlar resurseffektivitet inte bara om kostnadseffektivitet, det bidrar också till att minska vår påverkan på miljön. Att undvika, minska och återanvända är centrala aspekter av att tillhandahålla vår planets resurser. Utöver det är vår ambition att tillhandahålla cirkulära lösningar för våra produkter samt att integrera återvunna resurser i våra produktionsprocesser.