You might want to visit our North American website:

Vi bidrar till ekonomisk hållbarhet genom...

Hållbara lösningar

Minskning av koldioxidavtrycket för Swegons produkter och lösningar

Som en stark partner till vår ambitiösa kundbas har Swegon en lång och framgångsrik historia när det gäller att erbjuda efterfrågade och pålitliga lösningar inom inomhusklimatbranschen. För att möta de nuvarande och kommande behoven för att minska klimatutsläpp implementerar vi ett konsekvent livscykelperspektiv i våra processer.

Genom att leverera mätbara miljökonsekvensdata kan både våra kunder och vi själva minska ett projekts koldioxidavtryck och bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Som leverantör gör vi det lättare för kunderna att uppfylla sina miljömål.

Tillhandahåller lösningar med hög energieffektivitet

Energieffektiviteten för varje enskild komponent och produkt är viktigt. Med utgångspunkt i vårt livscykelperspektiv och med hjälp av den uppkopplade vardagen vi lever i, har vi som ambition att göra det möjligt för våra kunder att uppnå de högsta energieffektivitetsnivåerna för sina projekt. Vår expertis tillämpas ofta framgångsrikt i högpresterande gröna byggprojekt och når höga poäng i byggcertifieringar som LEED, BREEAM eller WELL.

Styrning

Stärka affärsetik och antikorruption genom politik på global nivå

På Swegon vet vi att det är viktigt att överväga vår plats i den större bilden. Därför tror vi att fastställande, kommunikation och övervakning av minimikrav genom vårt styrningsarbete hjälper våra kunder, partners och anställda att förstå våra prioriteringar för ett fruktbart och öppet partnerskap.

Samtliga fabriker certifierade med ISO 14001 till 2025

Under många år har flera stora tillverkningsenheter inom Swegonkoncernen certifierats med miljöledningssystemet ISO 14001. Förutom att möta många kunders förväntningar blir det möjligt för oss att säkerställa solida ledningsstrukturer för att hantera relevanta och betydande miljöfrågor och minska deras påverkan på den naturliga miljön.

Vi har för avsikt att certifiera alla våra produktionsanläggningar år 2025, som kommer att medföra en pålitlig grund för den framtida utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.

Supply Chain Management

Systematisk leverantörsbedömning i global skala

Partnerskap och ansvarsfullt inköp är viktiga inslag i Swegons leverantörshantering. Vår uppförandekod för leverantörer beskriver våra krav och standarder för att göra affärer med oss. Vi tror på en samarbetsstrategi som gör att vi och våra leverantörer kan växa tillsammans; detta säkerställer efterlevnad av lagstiftning och att vi uppfyller branschstandarder för sociala och miljömässiga utföranden. I den inledande fasen fokuserar vi på leverantörer på vår svenska marknad innan vi utvidgar vår omfattning till ytterligare marknader.