You might want to visit our North American website:

Vi bidrar till social hållbarhet genom att...

Garantera en hälsosam och säker arbetsmiljö med högt välbefinnande

Vi vet att alla våra kollegor är lika viktiga och vi erbjuder en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att generera högt välbefinnande skapar vi förutsättningar för en hållbar balans mellan arbete och privatliv, eftersom vi vet att människor som mår bra presterar bättre. Vi arbetar också aktivt med vårt företags värderingar för att bygga en stark organisationskultur.

När det gäller hälsa och säkerhet för våra anställda är vi proaktiva och lyckas skapa en mycket högre nivå än det normala minimumet. Vi identifierar risker i de fysiska och sociala arbetsmiljöerna och vidtar åtgärder för att säkerställa hälsa och säkerhet för våra anställda.

Förespråka jämställdhet, icke-diskriminering och mångfald

Vi främjar aktivt mångfald i vår personalstyrka, med vetskap om att de bästa resultaten kommer från olika typer av upplevelser och ifrån en välkomnande miljö.

Inom området jämställdhet har vi höga ambitioner att förbättra och uppnå våra mål genom att:

  • Alltid ha minst en kvinnlig kandidat i rekryteringsprocessen inom grupper där andelen kvinnor är lägre än män (och vice versa)
  • Inkludera vårt fokus på jämställdhet i vår strategiska kommunikation
  • Utbilda chefer och medarbetare i ämnet jämställdhet
  • Fortsätta att mäta och kommunicera våra framsteg

Möjliggöra kontinuerligt lärande och kompetensutveckling

Vi strävar alltid efter att utveckla våra medarbetare, chefer och vår organisation. Vi gör detta genom olika åtgärder såsom prestations- och utvecklingsgranskningar, arbetsträningar, feedback samt olika typer av utbildningar.

Kompetens är inte bara det vi har i huvudet, det är det som får oss att utföra vårt jobb bra, det som skiljer oss från våra konkurrenter och i slutändan det som får oss att lyckas som företag.

Vår interna utbildningsportal - MySwegon Knowledge - innehåller över 100 digitala utbildningar som hjälper våra anställda att fördjupa sina kunskaper och utveckla sina kompetenser.

Vi tror på det vi gör, därför är vi övertygade om att kunskapsdelning kommer att gynna våra kunder, anställda, partners och hela inomhusklimatbranschen.