You might want to visit our North American website:

Vores bæredygtighedsstrategi

 

Sammen med mange interessenter gennemførte vi i 2020 en væsentlighedsanalyse, hvor vi identificerede flere fokusområder, som er relevante for vores interessenter og os selv som virksomhed, når vi arbejder med bæredygtighed.

I en struktureret proces og en best-practice tilgang prioriterede vi de vigtigste emner for vores interessenter og os selv. Disse emner dannede grundlaget for vores strategiske fokusområder.

Vores interessenter

Vi lytter ikke kun til vores kunder, men også til andre interessenter. Kun når vi lærer om deres forventninger, udfordringer og behov, kan vi tilpasse vores produkter og ændre forretningspraksis og adfærd.

Hos Swegon er interessenter interne og eksterne individer, grupper, organisationer og partnere, der kan kategoriseres som enten interesserede i, har indflydelse på eller er påvirket, positivt eller negativt, af vores forretningsbeslutninger, politikker og mål.

Bæredygtighedsrapportering

Swegon er ejet af Investment AB Latour og følger dermed de grundlæggende rammer for Latours adfærdskodeks med tilhørende politikker og forpligtelser. Vi rapporterer i øjeblikket vores bæredygtighedsarbejde på forskellige områder gennem Latours årlige rapportering. 

Som en del af Latour-koncernen overholder Swegon de fastsatte minimumsmål. Derudover kvantificerer Swegon yderligere eller mere ambitiøse mål gældende for vores organisation.

Vi værdsætter gennemsigtighed og målbarhed som to afgørende elementer
i arbejdet med bæredygtighed gennem følgende retningslinjer:

1. Det du ikke ved, kan du ikke gøre noget ved.

2. Det, du ikke kan måle, kan du ikke forbedre.

Læs den seneste bæredygtighedsrapport fra Latour på svensk eller engelsk.

Adfærdskodeks

Vi forventer, at alle medarbejdere og forretningspartnere overholder henholdsvis vores adfærdskodeks og adfærdskodeks for leverandører. Alle medarbejdere modtager intern obligatorisk undervisning i vores adfærdskodeks og garanterer overholdelse ved underskrift. Forretningspartnere garanterer også overholdelse ved underskrift og er underlagt inspektion på stedet og/eller selvevaluering af deres overholdelse, afhængigt af leverandørtypen. Forretningspartnernes forpligtelse til adfærdskodekset for leverandører er blevet udrullet og implementeret løbende, siden det opdaterede adfærdskodeks for leverandører blev offentliggjort i december 2022.

 

Adfærdskodeks

Adfærdskodeks for leverandører

Whistleblowing

Vores langsigtede succes er bygget på at drive forretning på en retfærdig og etisk måde. Vores whistleblower-ordning giver mulighed for fortroligt at advare organisationen om en formodet forseelse, et vigtigt værktøj til at reducere risici og bevare tilliden til vores operationer ved at sætte os i stand til at opdage og handle på mulige forseelser på et tidligt tidspunkt. Sådan fungerer det: 

  • En person sender en advarsel gennem den eksterne kommunikationskanal.
  • Hvis personen vælger at være anonym, er yderligere dialog mulig gennem et personligt ID og en adgangskode, der gives ved afslutningen af rapporteringen.
  • Personen, der sender advarslen, kan logge ind og læse svar og besvare dem. Dialogen kan fortsætte, så længe parterne ønsker det.
  • Det vigtigste er, at hver rapporteret forseelse behandles fortroligt.

For at rapportere en forseelse direkte til Latour, brug følgende link: https://report.whistleb.com/latour

Kommunikationskanalen kan tilgås på en hvilken som helst enhed, også smartphones. Det anbefales at tilgå kommunikationskanalen fra en enhed, der ikke er forbundet til Swegons intranet. Bemærk, at sproget kan blive ændret på siden.

Rapporter forseelse til Swegon