You might want to visit our North American website:

Corporate sustainability

 

Samen met vele stakeholders hebben we in 2020 een materialiteitsanalyse uitgevoerd waarbij we meerdere focusgebieden hebben geïdentificeerd die voor onze stakeholders en voor onszelf als bedrijf relevant zijn als het gaat om duurzaamheid.

Aan de hand van een gestructureerd proces en een best practice benadering hebben we de belangrijkste onderwerpen voor onze stakeholders en onszelf benoemd. Deze onderwerpen vormen nu de basis voor onze strategische focusgebieden.

Onze stakeholders

We luisteren niet alleen naar onze klanten, maar ook naar onze stakeholders. Alleen als we bekend zijn met hun verwachtingen, uitdagingen en behoeften, kunnen we ons aanbod aanpassen en zakelijke praktijken en menselijk gedrag veranderen.

Binnen Swegon zijn stakeholders interne en externe personen, groepen, organisaties en partners die geïnteresseerd zijn in, een invloed hebben op of negatief dan wel positief worden beïnvloed door onze zakelijke besluiten, ons bedrijfsbeleid en onze doelstellingen.

Duurzaamheidsverslag

Als bedrijf in eigendom van Investment AB Latour erkent en volgt Swegon de uitgangspunten van de Latour gedragscode, inclusief aanvullend beleid en commitments. Op dit moment maken we onze duurzaamheidsprestaties openbaar binnen een aantal verschillende gebieden van het jaarverslag van Latour. 

Als onderdeel van de Latour Groep voldoet Swegon aan de gestelde minimale doelstellingen. Daarnaast hanteert Swegon een aantal extra en ambitieuzere doelstellingen voor onze organisatie.

We hechten waarde aan transparantie en meetbaarheid, elementen die we als cruciaal beschouwen
op het gebied van duurzaamheid op grond van twee beginselen:

1. Wat je niet weet, kun je niet veranderen.

2. Wat je niet meet, kun je niet verbeteren.

Zie het meest recente duurzaamheidsverslag van Latour in het Zweeds of Engels.

Gedragscode

We verwachten van alle werknemers en zakelijke partners dat zij onze gedragscode dan wel onze gedragscode voor leveranciers naleven. Al onze werknemers krijgen een verplichte training over onze gedragscode en moeten ervoor tekenen te zullen handelen in overeenstemming met deze code. Zakelijke partners moeten ook tekenen en kunnen, afhankelijk van het type leverancier, worden onderworpen aan een beoordeling op locatie en/of een zelfbeoordeling van hun mate van naleving. Dat wij grote waarde hechten aan het commitment van onze zakelijke partners ten aanzien van de gedragscode voor leveranciers blijkt wel uit de publicatie van de bijgewerkte gedragscode voor leveranciers in december 2022.

 

Gedragscode

Gedragscode voor leveranciers

Klokkenluidersregeling

Ons langdurige succes is opgebouwd op basis van eerlijk en ethisch handelen. Onze klokkenluidersregeling biedt de mogelijkheid de organisatie vertrouwelijk op de hoogte te brengen van vermoedens van wangedrag, een essentiële tool voor het verminderen van risico's en het vasthouden van vertrouwen in onze processen door ons in staat te stellen eventueel wangedrag te detecteren en er in een vroeg stadium op in te grijpen. Hoe het werkt: 

  • Een persoon meldt zijn of haar bezorgdheid via het externe communicatiekanaal
  • Als deze persoon ervoor heeft gekozen anoniem te blijven, verloopt de verdere dialoog via een persoonlijke ID en een wachtwoord dat deze persoon heeft gekregen aan het einde van zijn melding
  • De persoon die zijn bezorgdheid heeft gemeld kan inloggen, ondernomen acties bekijken en alles nog eens teruglezen. De dialoog kan blijven doorgaan zolang als de partijen wensen.
  • Het belangrijkste: iedere melding van mogelijk wangedrag wordt vertrouwelijk behandeld

Om mogelijk wangedrag rechtstreeks aan Latour te melden, gebruik de volgende link: https://report.whistleb.com/latour

Het communicatiekanaal kan worden bereikt via alle uiteenlopende toestellen, waaronder smartphones. We raden aan het communicatiekanaal te benaderen vanaf een toestel dat niet is verbonden met het Swegon intranet. Het kan zijn dat de taal varieert per vestiging.

Aan Swegon melden van mogelijk wangedrag