You might want to visit our North American website:

Ekonomi och hållbarhet

När man betraktar hotellbranschen i dag verkar det som att ett genuint fokus på hållbarhet och minskade kostnader gör en påtaglig ekonomisk skillnad. Som tur är kan energieffektivitet ofta vara ett sätt att uppnå båda målen samtidigt.

Renoveringar som ökar energieffektiviteten

Byggsektorn svarar för mer än en tredjedel av utsläppen inom EU och omkring 75 % av de befintliga byggnaderna är energiineffektiva. En uppskattning visar att 85–95 % av dessa byggnader kommer finnas kvar år 2050. Det kommer alltså inte räcka med att bara satsa på energieffektiv nybyggnation. Omfattande renoveringsprojekt kommer krävas för att de uppsatta energi- och klimatmålen ska kunna uppnås.

En del hotell stängde av vissa driftrelaterade system under pandemin för att spara pengar, bland annat värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Detta orsakade problem med dålig luftkvalitet, obehaglig temperatur och luftfuktighet och ökad risk för virusspridning. Det är av yttersta vikt, såväl för miljön som hotellets ekonomi, att se till att lösningarna för hotellets ventilation, uppvärmning och kylning är uppdaterade för att minimera driftkostnader och miljöpåverkan men också för att få så nöjda kunder som möjligt.

 

Läs mer i vår expertblogg

Behovsstyrd ventilation sparar energi

Hotellbyggnader som ventileras, värms eller kyls som om de vore fullbelagda hela tiden slösar enorma mängder med energi och pengar och blir en onödig belastning på miljön. Det beror på att hotellen i verkligheten står inför en nästan konstant variation i antalet gäster och pågående aktiviteter i sina lokaler.

Behovsstyrd ventilation (DCV) är en lösning för såväl ventilation som värme och kyla som kan anpassas manuellt eller automatiskt för att tillgodose det exakta behovet vid varje given tidpunkt. Enkelt uttryckt så ventilerar, värmer och kyler systemet varken för mycket – vilket kostar energi – eller för lite – vilket påverkar komforten negativt. Vårt Swegon WISE-system är en komplett lösning för behovsstyrt inomhusklimat.

 

Läs mer om WISE

Till vår guide om behovsstyrd ventilation

Vikten av byggnadscertifieringar

Forskning visar att miljöcertifieringar har en positiv effekt på marknadsvärdet för större hotellkedjor. Det har också visat sig att störst effekt på marknadsvärdet har den allra första certifieringen. När certifieringar har blivit många till antalet tycks dock hotellens marknadsvärde stiga igen.

Certifieringar som BREEAM, LEED och WELL driver med sina särskilda inriktningar utvecklingen inom energieffektivitet, kostnadsbesparingar och människors hälsa och välbefinnande i en mängd olika byggnadstillämpningar. Utan någon lösning för behovsstyrt inomhusklimat är det nästan omöjligt att uppnå en optimal inomhusmiljö där alla dessa krav är uppfyllda. Det är ett erkänt faktum.

 

Källa: Bernard, S., Nicolau, J L. (2022) Environmental certification and hotel market value

Läs mer om Swegon som partner när det gäller byggnadscertifieringsprocesser

Referensartikel om Nobu Hotel i Warszawa, Polen