You might want to visit our North American website:

Våra experters tankar kring en hotellösning

Vi bad våra experter Åsa Norén Lundh, chef för kompetenscentret för inomhusmiljö på Swegon, och Ulf Hörman, ansvarig för affärsutveckling inom Swegons systemlösningar, att göra en ”servettkalkyl” för ett hotell. Vi delar gärna med oss av detta samt en stor del av våra kunskaper inom värme, ventilation och luftkonditionering.

Vad är det – luft eller vatten, luft och vatten?

Vi brukar använda begreppet ”luft eller vatten” och syftar då på användningen av ett luftburet system eller ett vattenburet system (så kallat hydroniskt system) för att tillgodose behoven av värme och kyla i en byggnad. När det gäller ventilation och luftkvalitet kan däremot behoven bara tillgodoses med ett luftburet system och då är begreppet ”luft och vatten” inte helt fel att använda.

Valet mellan antingen luft eller vatten kan vara relativt enkelt om det rör sig om en äldre byggnad eftersom det befintliga kanalsystemet för ventilationen förmodligen inte kan dimensioneras för både tilluft och klimatisering. I stället finns det kanske vatten tillgängligt för ett vattenburet system. Därmed kan rörledningar användas för betydligt mindre utrymmen i stället för att bygga ut ventilationskanalerna.

När luft eller vatten ska väljas i samband med en nybyggnation behöver man ta hänsyn till både den förväntade aktiviteten och närvarograden och hur mycket pengar man är beredd att investera i det. Låt oss säga att den här värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösningen ska tas fram till ett nybyggt hotell. För de flesta lokaler i byggnaden skulle vi då föreslå ett vattenburet system.

 

Ta reda på mer om luft och vatten

Utrymmeseffektivitet

Här till vänster föreslog jag ett vattenburet system till ett nybyggt hotell. Det är för att vatten klarar av att transportera betydligt mera energi än luft. Det innebär i sin tur att vattenledningarna för att transportera den energi som behövs för att antingen värma eller kyla en byggnad tar mycket mindre plats än de kanaler som annars skulle behövas för att transportera luft.

Men som sagt, behovet av ventilation kan bara tillgodoses genom ett luftburet system. När luft bara används för att säkerställa luftkvaliteten i en byggnad kan kanalsystemet minskas i storlek jämfört med när luft används för både luftkvalitet och temperaturreglering i byggnaden.

Att investera i ett vattenburet system kostar mer. Ett hotell byggs dock rätt ofta på höjden och om kanalsystemet i en hög byggnad minimeras med hjälp av de här valen kan man ha råd med fler våningar. Samtidigt lönar sig investeringen på kortare tid då mer golvyta kan säljas till värdefulla hotellgäster.

 

Swegon GOLD luftbehandlingsaggregat

Såsom framgår av föregående avsnitt kan luftbehandlingsaggregat användas för ett eller flera ändamål i ett hotell. Det nybyggda hotellet som vi har valt för denna ”servettkalkyl” behöver luftbehandlingsaggregat för ventilationen i hela byggnaden medan behoven av värme och kyla i huvudsak kommer tillgodoses av ett vattenburet system.

Till de allra flesta hotell skulle vi välja vårt luftbehandlingsaggregat Swegon GOLD RX med roterande värmeväxlare. För kök och restaurang skulle GOLD-aggregaten vara en PX-version – PX står för plattvärmeväxlare – som möjliggör en motström med separat tilluft och frånluft. Denna är särskilt lämpad för miljöer med mycket lukter.

GOLD-luftbehandlingsaggregaten är attraktiva i flera avseenden. De är små till storleken, har ett omfattande styrsystem och är enkla att installera och justera in. De är också mycket energieffektiva tack vare sina högprestandafläktar och värmeväxlare som överför värme eller kall energi från frånluften till tilluften. De senare medger en temperatureffektivitet på upp till 85 %.

 

Läs mer om luft-luft-värmeåtervinning

Avvägningen mellan schakt och golvyta

Vi har tidigare nämnt något om utrymmeseffektivitet när det gäller luft- eller vattenburna system. Utrymmeseffektivitet är också en viktig aspekt i samband med luftbehandlingsaggregat. Ofta utgår man från att luftbehandlingsaggregaten måste placeras i källaren eller på taket av en byggnad. Men för att göra det mera utrymmeseffektivt är det bättre att placera ut dem på olika våningsplan. Då slipper man de stora schakten för kanalsystem mitt i byggnaden, men då blir det i stället viktigt att avsätta golvyta för denna placering på ett antal plan. Det kan vara nödvändig att göra en detaljerad jämförelse av alternativen.

Det kan också vara bra att känna till att decentraliserade luftbehandlingsaggregat ger viss flexibilitet. På ett hotell kan en eller flera enheter nästan stängas av helt om rummen i en viss del eller flygel av lokalen inte används. 

Värme och kyla

Ett BlueBox Omicron-multifunktionsaggregat är mitt val för värme och kyla i den här byggnaden eftersom det kan använda både varmt och kallt vatten – och det samtidigt – vilket annars skulle kräva flera olika aggregat. Vattenproduktionen kan även innefatta tappvarmvatten, som ett hotell brukar ha ett stort behov av.

Använder du ett Omicron-multifunktionsaggregat kan du spara in stora kostnader i investeringsskedet jämfört med om du i stället skulle använda flera värmepumpar eller kylmaskiner. Det kan dessutom krävas mindre energi att driva ett aggregat jämfört med flera olika. Men de riktigt stora energibesparingarna uppnår du genom aggregatets fyrrörssystem som gör att energi, värme eller kyla kan överföras från en ände av byggnaden till en annan. Det innebär att du sparar energi när du går från parallella processer för värme och kyla tack vare den betydligt bättre systemeffektiviteten. Givetvis får energibesparingarna en direkt effekt på byggnadens ekonomi.

Beroende på ett flertal faktorer kan hotellet behöva flera BlueBox Omicron-aggregat för att uppfylla kraven för inomhusklimatet. Låt säga att hotellet behöver två aggregat. Jag skulle då använda ett HYZER-system för att kunna integrera dem och på så sätt optimera driftförhållandena för dem och sänka energiförbrukningen ytterligare. Beroende på byggnadslasten kan multifunktionsaggregatet även kombineras med andra värmepumpar eller kylmaskiner.

 

Läs vår expertblogg om fyrrörsproduktlösningar (engelsk text)

Ta reda på mer om Hyzer (engelsk text)

SMART Link+ kopplar ihop luftbehandlingsaggregat och multifunktionsaggregat

De GOLD-aggregat och Omicron-multifunktionsaggregat som valts kan integreras med hjälp av vårt Swegon SmartLink+-system. Det här systemet kan ansluta flera GOLD-luftbehandlingsaggregat, med olika typer av kyl- och värmesekvenser, till en eller flera kyl-/värmeaggregat.

Stora energibesparingar kan göras med SmartLink+ eftersom den med hjälp av ventiler kan säkerställa att rådande behov av värme/kyla kan tillgodoses samtidigt som kylmediet kan hålla så hög temperatur som möjligt och värmemediet på så låg temperatur som möjligt. Resultatet av att justera vattentemperaturen efter den faktiska belastningen i stället för att använda standardvattentemperaturer är ett effektivare sätt att använda kompressorn.

Det går faktiskt att spara upp till 3 % energi för varje grad som kylvattentemperaturen höjs och 2,5 % för varje grad som värmevattentemperaturen sänks.

Läs mer i vår broschyr om SMART Link+

Produkter för hotellrummet

Att välja rumsprodukter till våra hotellrum i den här byggnaden är rätt enkelt när vi har valt ett vattenburet system. Vårt Swegon PARAGON Comfort-aggregat är mer eller mindre konstruerat och utvecklat just för hotellrum. PARAGON är en hel serie kompakta komfortmoduler för envägsluftdistribution som kan installeras i tak eller på vägg.

PARAGON kommer med olika styrningsalternativ för att ställa in inomhusklimatet efter de verkliga behoven utifrån vad den enskilda gästen önskar eller hotellbeläggningen kräver. I vår ”servettkalkyl” för ett hotell föreslår vi att vi väljer den här produkten med vårt Swegon WISE-system för ett behovsstyrt inomhusklimat.

 

Läs mer om behovsstyrt inomhusklimat i vår tekniska guide

Bekanta dig med Swegon PARAGON

Luften i lobbyn och restaurangen

Vi utgår från att vårt hotell har en rätt så rymlig lobby och antar därför att kraven på luftkvalitet, värme och kyla tillgodoses av en luftburen lösning. Det finns några tekniska och estetiska aspekter du bör ta hänsyn till när du ska välja luftdon. Låt oss utgå från att den här lobbyn är robust. Vi skulle då välja vårt Swegon KITE Free-luftsdon i en anpassad kulör för att den ska smälta in trots att det är en produkt som är väl synlig.

Förutsättningarna för en restaurang påminner om dem för en lobby eftersom det är en stor lokal i hotellet där människor kommer och går vid olika tidpunkter på dygnet. Därför är det bra att använda ett luftburet system även här. Den här restaurangen ligger i anslutning till lobbyn och inredningen i industriell stil återfinns därför även i restaurangdelen. Det luftdon vi väljer här är vår Swegon WISE Sphere Free med en aktiv spaltöppning för en variabel luftström. Även här i en anpassad kulör.

 

Läs mer om ventilationsprinciper i vår tekniska guide

Vatten i konferensrummet

Konferenscentret på det här hotellet är inte särskilt stort. Om det skulle ha rört sig en kongresshall eller en större föreläsningssal hade vi föreslagit en luftburen lösning, eventuellt med deplacerande don eller de specialanpassade luftdon som användes när vi försåg Malmö Live med en innovativ värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning.

Konferensrummen är alltså i det här specifika fallet medelstora och därför ser vi vår komfortmodul Swegon WISE Parasol Zenith som bra lämpad för dem. Det är en vattenburen (eller hydronisk) produkt med fyrvägsdistribution som säkerställer ett perfekt inomhusklimat med hjälp av WISE. WISE säkerställer i sin tur ett behovsstyrt inomhusklimat anpassat för det verkliga behovet, vilket kan innebära en total avstängning när konferensrummen inte används. Vi skulle kunna komplettera klimatmodulerna med luftdon som Swegon COLIBRI för att garantera att det går att höja luftflödet när konferensrummet är fullsatt för att kunna uppfylla kraven på inomhusmiljökvalitet (IEQ).

 

Det här är Malmö Live

Swegon WISE

Nu har vi talat ganska mycket om Swegon WISE. Det är vårt val av system eftersom det är det som fulländar denna lösning. WISE är ett komplett och flexibelt system för behovsstyrning av byggnaders lösningar för ventilation, värme och komfortkyla (luftkonditionering). Det grundläggande syftet med WISE är alltså att säkerställa ett bra inomhusklimat – och därmed nöjda gäster – och att optimera driften av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen för ökad energieffektivitet. 

Nöjdheten bland gäster har ofta ett nära samband med möjligheten att anpassa inomhusklimatet på individuell nivå, vilket är något som är möjligt med Swegon WISE. Samtidigt kan WISE optimera energieffektiviteten genom att sänka ventilationen, uppvärmningen eller kylningen i lediga hotellrum till en underhållsnivå för byggnaden. För att inte riskera missnöjda gäster på grund av den reducerade värmen, ventilationen och luftkonditioneringen i de tomma rummen kan Swegon WISE forcera inomhusklimatet medan gästerna håller på att checka in. När gästerna sedan kliver in på sina rum möts dem av ett behagligt ventilerat, uppvärmt eller avkylt rum. Till och med golvvärmen i badrummet kan styras av Swegon WISE.

 

 

 

Utmärkt kommunikation

Swegon WISE kommunicerar inte bara med system för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) på vårt hotell. Det har också utvecklats för att vara enkelt att integrera med övergripande hotellsystem som SCADA och kan kommunicera via BacNet, ModBus eller öppna API:er. 

I första hand omfattar Swegon WISE rumsprodukter för både luft- och vattenburna klimatsystem. Men det omfattar också såväl all nödvändig styrutrustning som alla aggregat och givare i rummen som är sammanlänkade till en helhet via ett unikt patenterat system för trådlös kommunikation. Detta trådlösa system bygger på en maskformigt nätverk där varje enhet vidarebefordrar information om andra produkter i närheten, vilket hjälper nätverket att kommunicera runt hinder. Denna maskformiga struktur kan också arrangeras om och produkter programmeras för nya funktioner i andra sammanhang, som exempelvis efter en renovering eller ombyggnad. Med andra ord är detta en flexibel lösning för en byggnad både i dag och i framtiden. 

 

Enkel installation, injustering och framtida användning

Under utvecklingen av vårt Swegon WISE-system har väl genomtänkta anpassningar gjorts för att det ska vara så okomplicerat som möjligt i alla steg från konstruktion till framtida användning. De digitala aspekterna av WISE förenklar installationen och injusteringen, vilket gör omställningstiden från färdig byggnad till öppnat hotell betydligt kortare. 

Dessutom är WISE försett med ett smart styrsystem och ett intuitivt användargränssnitt som tillför ytterligare stora värden för alla användare, från installatörerna till dem som tillbringar sin vardag i denna inomhusmiljö, i vårt fall ett hotell. 

 

För mer information om WISE

Låt oss återgå till luftbehandlingsaggregatet

Vi valde GOLD-luftbehandlingsaggregat till det här hotellet med anledning av de olika behoven i byggnaden. Vi har hittills nämnt lobbyn och restaurangen där luftbehandlingsaggregat GOLD RX säkerställer hela inomhusklimatet. Det kommer också vara grunden i lösningen för värme, ventilation och kyla i gymmet där vi valt att använda vårt kanaldon Swegon IBIS. Det är ett kostnadseffektivt val som lämpar sig för ett gym där en stor mängd luft behövs.

Sist men inte minst kombineras det Swegon GOLD PX-luftbehandlingsaggregat som valts till köket med ett något överraskande luftdon – en DRI. Swegon DRI är ett deplacerande don med ett justerbart spridningsmönster. Det brukar placeras på en vägg men vi har upptäckt att den också fungerar utmärkt i taket i storkök.

Inte det sista man bör tänka på

Som vi nämnde i inledningen i den här guiden är ljuddämpning eller eliminering av buller lika viktigt som de inredningsdetaljer som gästerna förväntar sig på ett hotell. Därför är viktigt att sträva efter så låga ljudnivåer som möjligt överallt. 

Förutom användningen av Swegon ljuddämpare CLA på rumsnivå föreslår vi även användning av CALMO på anläggningsnivå och i och med det har också indirekta val gjorts för att eliminera bullernivåerna. Till exempel har det luftbehandlingsaggregat som valts ett unikt dubbelt hölje och är utrustat med anpassade nyckelkomponenter som gör det till en välbalanserad helhet. Och i och med detta minimerar vi risken för vibrationer, som ofta är själva grundorsaken till det upplevda bullret. Dessutom finns Bluebox OMICRON-aggregatet i en LN-version (”low noise”, låg ljudnivå) som kan väljas om aggregatets placering riskerar att påverka ljudbilden inne i hotellet på negativt sätt.

 

Våra avslutande ord om denna hotellösning

Vårt hotell är nu färdigt vad gäller ventilation, värme och kyla. Vi har valt ut produkter och tjänster som ska ge alla som vistas i hotellet, såväl gäster som medarbetare, ett fantastiskt inomhusklimat. Kvaliteten på inomhusmiljön är avgörande för att gästerna ska få sin värdefulla vila och för att hotellverksamheten ska kunna bedrivas framgångsrikt. Det är av yttersta vikt för att kunder ska komma tillbaka och medarbetare vilja stanna kvar. 

Dessutom är människor idag mer oroade över luftkvaliteten på offentliga platser och allt fler uttrycker efterfrågan på hållbara hotellvistelser. Lösningen på detta hotell uppfyller båda dessa eftersom energibesparingar görs på många olika nivåer utan att kompromissa med inomhusklimatet. Detta är delvis tack vare att våra produkter och tjänster ofta utvecklas, designas och produceras av oss själva. Vi har kunnat skräddarsy och anpassa produkter och tjänster för att passa in i en helhet. En helhet med fokus på att lämna så lite operativt koldioxidavtryck som möjligt, vilket innebär att minimera energin som används för ventilation, värme och kyla i byggnader. Men vi inser också behovet att ta itu med problematiken kring inbäddad koldioxid, läs mer om vårt koncept RE:3.

 

Till vårt koncept RE:3