You might want to visit our North American website:

Hotelli

Nykyään on ainakin 10 hyväksyttyä alan standardia, jotka luokittelevat hotellit koon, toiminnan ja kustannusten mukaan. Tilojen turvallisuuden, vastuullisuuden ja terveellisyyden on oltava taattu, ja asiakkaiden ja henkilökunnan on voitava hyvin. Sisäilman on siis oltava korkealaatuinen ympäri vuorokauden.

Vastuullisuus ja energiatehokkuus ovat myös nousevia trendejä hotellitoimialalla.

Tyytyväiset asiakkaat ovat kaiken A ja O

Hotelliasiakkaat edellyttävät tavallisesti, että sisäilma on raikas, huoneessa on hiljaista ja tilat ovat miellyttävät. Kaikilla on varmaan kokemusta huoneesta, jonka ilmanvaihto ei toimi tai on liian äänekäs, tai huoneesta, jossa on liian kuuma tai kylmä.

Monet hotellivieraat haluavat siksi vaikuttaa sekä ilmanvaihtoon että lämpötilaan. He arvostavat tarpeenmukaisesti ohjattua, yksilöllistä sisäilmastoa. Asiakkailla on korkeat vaatimukset hotellin sisäilman laadulle.

2020-luvun hotelleilta vaaditaan myös korkeaa energiatehokkuusluokitusta, ympäristösertifikaattia tai muiden vaikuttavien vastuullisuustoimien toteuttamista, kuten jätteiden tai veden käytön suunnitelmallista vähentämistä. 

Olosuhteiden on oltava kunnossa niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin takia. 

Lue lisää hotellitoimialan muutoksesta

Hotellin sisäilmasto

On olemassa lukuisia erilaisia ​​tarpeita ja vaatimuksia, jotka on otettava huomioon luotaessa hotelliin hyvää sisäilmastoa.

Hotellin arkkitehtuuri, design ja materiaalivalinnat vaikuttavat valintapäätöksiin, mutta nekään eivät riitä, jos esimerkiksi lämpötilaa, valaistusta ja luonnonvalon määrää tai melutasoa ja akustisia kysymyksiä ei ole tarpeeksi huomioitu.

Asiakkaat palaavat ja suosittelevat hotellia, jossa on miellyttävä lämpötila ja joka on hiljainen ja vedoton.

Lue blogi sisäilman laadusta

Asiantuntijoidemme hotelleihin kehittämä ratkaisu

Swegonin sisäympäristön osaamiskeskuksen johtaja Åsa Norén Lundh ja Swegonin System Solutionsin liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Ulf Hörman ovat suunnitelleet asiakkaillemme hotellien LVI-ratkaisuja koskevan "perusmallin". Mistä siinä on kysymys?

Lue lisää asiantuntijaratkaisustamme

Hyvin sijoitetut tuloilmalaitteet tuottavat miellyttävän ympäristön

Tuloilmalaitteiden rakenne, tyyppi ja sijainti on myös otettava huomioon. Tuloilmalaitteen tyyppiä ja sijaintia valittaessa on tärkeää ottaa huomioon hotellihuoneen kalustus, kuten vuoteen, TV:n ja työpöydän sijainti. Silloin voit löytää ratkaisun, jolla hotelliasiakas ei koe huonetta vetoisaksi väärin suunnatun tuloilmalaitteen vuoksi. Huomaa, että huoneen kalustuksen muutoksen yhteydessä tuloilmalaite on suunnattava tai vaihdettava.

Tutustu Swegonin kansainväliseen hotellitietopakettiin!

Jos haluat tietää lisää hotellitoimialalle tarjoamistamme ratkaisuista, tutustu Swegonin kansainvälisillä sivuilla olevaan tietopakettiin. 

Lue lisää

Suuri säästöpotentiaali

Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla (ml. lämmitys/jäähdytys) varustettujen hotellihuoneiden energiankulutus voi laskea noin 30 prosenttia entiseen verrattuna. Kun asiakas ei ole huoneessaan, esimerkiksi ilmanvaihtoa pienennetään, mikä tarjoaa suuria etuja. Jopa 80 prosenttia puhaltimien sähköenergiasta ja 40 prosenttia lämmitys- ja jäähdytysenergiasta voidaan säästää verrattuna vakioilmavirtoihin ja -lämpötiloihin ilman, että hotellivieraat kokevat mukavuuden heikentyneen.