You might want to visit our North American website:

Hotelli

Hotellialan tärkein taloudellinen avainluku on käyttöaste ts. kuinka monta huonetta keskimäärin on varattu. Tämä avainluku riippuu suoraan siitä, kuinka hyvin hotellivieraat viihtyvät, koska tyytyväiset asiakkaat palaavat usein takaisin.

Tyytyväiset vieraat ovat kaiken A ja O.

Hotellivieraat vaativat tavallisesti raikkautta, hiljaisuutta ja mukavuutta. Kaikki ovat varmaan kokeneet hotellihuoneen, jossa on keskeisesti ohjattu ilmanvaihto, johon ei voi vaikuttaa, joka metelöi ja sihisee ja jonka lämpötila on joko liian korkea tai liian matala. Useimmat hotellivieraat haluavat siksi mahdollisuuden vaikuttaa sekä ilmanvaihtoon että lämpötilaan. Vaatimuksena on silloin luoda yksilöllisesti tarveohjattu sisäilmasto samalla kun energiatehokkuus pidetään korkeana ja käyttötalous optimaalisena.

Pitkät ilmanvaihtoputket

Hotellihuoneet sijaitsevat tavallisesti tiiviisti vierekkäin, mikä tarkoittaa ilmanvaihdon näkökulmasta usein pitkiä kanavavetoja ja monia haaroituksia. Runkoputken ensimmäisen ja viimeisen tuloilmalaitteen välillä voi olla suuri painehäviöero, josta on seurauksena meluongelmia ja vaikeasti säädettävä järjestelmä. Mitä pienempi kuristettava paine, sitä hiljaisempi järjestelmä.

Kokonaisajattelu ratkaisee

Periaateratkaisun tarveohjatulla ilmanvaihtoratkaisulla varustettua hotellia varten on perustuttava kokonaisajatteluun ja sisällettävä kaikki tarvittavat komponentit. Esimerkkinä on viisikerroksinen tyyppihotelli. Järjestelmäratkaisu perustuu siihen, että järjestelmä jaetaan kahteen osajärjestelmään, jotka yhdessä tarjoavat suuria säästömahdollisuuksia tämän päivän tavallisiin hotelliratkaisuihin verrattuna.

Hyvin sijoitetut tuloilmalaitteet tuottavat miellyttävän ympäristön

Tuloilmalaitteiden rakenne, tyyppi ja sijainti on myös otettava huomioon. Tuloilmalaitteen tyyppiä ja sijaintia valittaessa on tärkeää ottaa huomioon hotellihuoneen kalustus, kuten vuoteen, TV:n ja työpöydän sijainti. Silloin voit löytää ratkaisun, jolla hotellivieras ei koe huonetta vetoisaksi väärin suunnatun tuloilmalaitteen vuoksi. Huomaa, että huoneen kalustuksen muutoksen yhteydessä tuloilmalaite on suunnattava tai vaihdettava.

Monitoimikoneet ohjaavat kylmän- ja lämmöntuotantoa

Yksittäiset hotellihuoneet ilmastoidaan ja tuuletetaan kompakteilla ilmastointimoduuleilla ja säätöjärjestelmällä, jotka on liitetty keskeiseen ilmankäsittelykoneeseen. Hotellien yleiset tilat, kuten ravintolat, aula ja konferenssihuoneet ilmastoidaan huoltovapailla ilmastointimoduuleilla. Liittämällä ilmavirtaohjauksen ilmankäsittelykoneeseen optimoidaan puhaltimien käyttö ja kaikkiin huoneisiin saadaan hyvä sisäilma. Ilmanjaon parantamiseen voidaan käyttää haarapeltejä.

Suuri säästöpotentiaali

Nykyaikaisilla läsnäoloantureilla tarveohjatulla ilmanvaihdolla ml. lämmitys/jäähdytys varustettujen hotellihuoneiden energiankulutus voi laskea noin 30 %. Kun vieras ei ole huoneessaan, esim. ilmanvaihtoa pienennetään, mikä tarjoaa suuria etuja. Jopa 80 % puhaltimien sähköenergiasta ja 40 % lämmitys- ja jäähdytysenergiasta voidaan säästää verrattuna vakioilmavirtoihin ja -lämpötiloihin ilman, että hotellivieraat kokevat mukavuuden heikentyneen.