You might want to visit our North American website:

Faktorer som påverkar inomhusklimatet och människan

Det finns en rad olika faktorer som på olika sätt påverkar inomhusklimatet och i sin tur människans välbefinnande och prestation.

Hur påverkas människan av inomhusklimatet?

Läs mer här