You might want to visit our North American website:

Förändringar inom hotellnäringen

Dagens hotell kräver ett bra inneklimat

Det är omöjligt att inte säga något om de förändringar som hotellnäringen har tvingats till med anledning av pandemin. I förra avsnittet nämnde vi inomhusklimatet, och dess betydelse i dag kan inte nog understrykas. Många hotell genomgår i dag en förändring mot ett hälsosammare och behagligare inomhusklimat, ibland utifrån en rätt så grundläggande nivå.

Hotell som redan har bra standardlösningar för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) kan tänka att deras lokaler är redo att ta emot sina återkommande gäster. Men det är viktigt att vara medveten om att den befintliga lösningen kanske inte lämpar sig för de renoverade lokalerna eller förändrade aktivitetsmönstren i byggnaden. Och dessutom har dagens hotellgäster även andra krav.

 

Källor: Bohlman, John (2021) How access to air quality info can increase hotel occupancy  |  Laube, Larina Maira (2022) 3 arguments why monitoring your hotel’s indoor air quality is crucial

Ta reda på mer om viktiga principer

Renovering och nya gästmönster

Restauranger

Många hotell gör om de gemensamma utrymmena för att alla gäster ska trivas och känna sig trygga under sin vistelse. Stora förändringar görs till exempel i restaurangdelen där den hektiska morgonbuffén ersätts med en sittande frukost med avstånd mellan borden. Därför krävs en annan planering för hur golvytan ska utnyttjas och ibland även större ytor då väntetiderna gör att gästerna stannar längre.

För vissa hotell blir modellen med sittande måltider inte ekonomiskt lönsam. Alternativet kan då vara ett ”grab-and-go”-koncept som då kräver en bemannad, eller obemannad, avhämtningsplats i stället för en stor restaurangdel. Ytterligare ett alternativ är utökad rumsservice, antingen i form av ett litet pentry på rummet eller som levererade måltider till dörren. Allt detta medför nya behov och krav för värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösningen.

 

Källor: Nuel, Jean Philippe (2021) Expert’s voice: The intersections of tomorrow’s hotel industry  |  Goldman, Michael (2021) 4 changes for hotels post-covid

LOBBYER OCH KONFERENSVÅNINGAR

Det behövs också större ytor i många lobbyer, dels för att det ska bli mindre trångt, dels för att få plats med digitala incheckningsdiskar, QR-kodsstationer eller andra digitala lösningar som kan hantera incheckning och gästers förfrågningar utan bemannad disk. Lobbyn kan också vara en attraktiv plats för annat, som exempelvis arbete.

Flera konferensvåningar kommer med största sannolikhet byggas om i takt med att nya behov uppstår. Det är inte bara de vanliga mötena som förväntas återkomma. Man förutser också att det kommer finnas ett behov av kontorslokaler, coworking-stationer och rum för hybridevenemang – allting med teknik som möjliggör ett digitaliserat arbete. Förmodligen kommer lättstädade ytor, naturmaterial och biofilisk inredning med mycket grönska bli vanliga i dessa utrymmen för att skapa en trygg och avslappnad inomhusmiljö som påminner om en naturlig utemiljö. Eftersom det är många faktorer som påverkar inomhusklimatet måste alla de här förändringarna tas med i beräkningen när trivsamma inomhusmiljöer ska skapas.

 

Källor: Gensler (2021) Design forecast 2022  |  Bishop, Tom (2021) Expert’s voice: Hotel design in a new landscape

Faktorer som påverkar inomhusklimatet

Ett hotell är också en arbetsplats

Anpassningar i hotell görs i första hand med tanke på att man vill att gästerna ska vilja komma tillbaka. Men många hotell överväger även förändringar för att medarbetarna ska trivas och känna sig trygga på jobbet. Sådana förändringar kan också minska personalomsättningen.

Om vi tar restaurangen som ett exempel. Order och betalningar går att lösa digitalt. Ingen särskild plats behöver avsättas för menyer och kassa utan måltiderna serveras vid borden. Detta förändrar aktiviteten i en restauranglokal och hur den är planerad.

Hotellets personalutrymmen kan behöva göras om för att möjliggöra det nya sättet att arbeta på. Typiska kontorsuppgifter behöver mest troligt mindre utrymme eftersom arbetet utförs på surfplattor och helt online i stället för vid gemensamma skrivbord med radvis av pärmar. Med anledning av hur pandemin påverkat vardagen kan det vara angeläget att se till att det finns stora ytor särskilt avsedda för utlämning med förbättrade ventilations- och sanitetsmöjligheter.

 

Källor: Bohlman, John (2021) How access to air quality info can increase hotel occupancy  |  Bangwal, D., Suyal, J. and Kumar, R. (2022) Hotel building design, occupants’ health and performance in response to covid 19