You might want to visit our North American website:

Hotell

Det viktigste økonomiske nøkkeltallet i hotellbransjen er belegningsgrad, dvs. antallet rom som i gjennomsnitt er utleid. Dette nøkkeltallet er direkte avhengig av at hotellgjestene trives, ettersom fornøyde gjester som oftest kommer tilbake.

Fornøyde gjester er alfa og omega

De vanligste kravene som hotellgjester stiller, er at hotellrommet skal oppleves rent, stille og behagelig. Vi har vel alle en eller annen gang opplevd hotellrom med sentralstyrt ventilasjon som ikke kan påvirkes, som støyer, og temperaturen enten er for høy eller for lav. De fleste hotellgjester vil derfor ha en mulighet til selv å påvirke både ventilasjon og temperatur i rommet. Kravet til systemløsningen blir da å skape et individuelt behovsstyrt inneklima, samtidig som energieffektiviteten holdes høy og driftsøkonomien optimal.

Lange ventilasjonskanaler kan rote det til

Hotellrom ligger vanligvis tett inntil hverandre, noe som fra et ventilasjonssynspunkt ofte innebærer lange kanalføringer med mange avstikkere. Det kan gi store forskjeller i trykkfall mellom den første og siste tilluftsventilen på stamledningene, med lydproblemer og et system som er vanskelig å justere inn som resultat. For jo mindre trykk som skal strupes bort i tilluftsventilen, desto mer stillegående blir systemet.

Helhetstenkende avgjørelse

En prinsippløsning for hoteller med et behovsstyrt ventilasjonssystem bør bygge på helhetstenkning og inneholde alle nødvendige komponenter. Et eksempel på et slikt system er et typehotell med fem etasjer. Systemløsningen bygger på en inndeling i to delsystemer som til sammen skaper store muligheter for besparelser, sammenlignet med dagens vanlige hotelløsninger.

Riktig plasserte tilluftsventiler gir et hyggelig miljø

Utforming av tilluftsventiler, type ventil og plassering av disse er andre viktige faktorer å ta hensyn til. Det er avgjørende at man ved valg av ventilens type og plassering tar hensyn til hotellrommets møblering, som hvor sengen, TV-en og skrivebordet står. Da kan man finne løsninger slik at hotellgjesten ikke opplever rommet som unødvendig trekkfullt pga. feilplasserte tilluftsventiler. Vær oppmerksom på at ved en eventuell ommøblering av rommet må kanskje tilluftsventilene også stilles om eller byttes.

Multifunksjonsaggregat styrer kjøle- og varmeproduksjon

De enkelte hotellrommene klimatiseres og ventileres med kompakte komfortmoduler og reguleringssystemer, tilkoblet et sentralt plassert luftbehandlingsaggregat. Generelle lokaler i hotellet, som restaurant, lobby og konferanseromavdeling klimatiseres med vedlikeholdsfrie komfortmoduler. Ved å knytte mengdekontrollen til luftbehandlingsaggregatet optimeres viftedriften og romklimaet sikres i alle rom. For bedre fordeling av luften kan sonespjeld brukes.

Stort besparelsespotensial

Med moderne tilstedeværelsesgiver kan hotellrom som er utstyrt med behovsstyrt ventilasjon inkl. varme/kjøling,  gi rundt 30 % lavere energiforbruk totalt sett. Når hotellgjesten ikke er på rommet sitt, justeres f.eks. ventilasjonen ned, noe som gir store fordeler. Hele 80 % av strømforbruket til viftene og 40 % av varme- og kjøleenergien kan spares inn, sammenlignet med konstant luftmengde og temperatur, uten at hotellgjesten synes at komforten blir dårligere.