You might want to visit our North American website:

Hotele

Najważniejszym współczynnikiem ekonomicznym w branży hotelarskiej jest obłożenie hotelu, czyli liczba zajętych pokoi w stosunku do liczby pokoi dostępnych. Wysokość tej liczby zależy bezpośrednio od tego, czy goście czują się komfortowo w hotelu, ponieważ doświadczenie uczy, że wracają tylko zadowoleni klienci.

Zadowoleni goście są najważniejsi

Na szczycie listy życzeń gości hotelowych znajduje się czysty, cichy, wygodny pokój, w którym można czuć się dobrze. Niemniej jednak prawdopodobnie wszyscy pamiętamy pokoje hotelowe z centralnie sterowanym systemem wentylacji, którego nie można było wyregulować, było głośno i najczęściej albo za zimno albo za gorąco, co powodowało dyskomfort. Z tego powodu większość gości docenia możliwość samodzielnej regulacji wentylacji i temperatury w pokoju, a do tego potrzebne jest rozwiązanie umożliwiające indywidualne sterowanie klimatem w pomieszczeniu zależnie od aktualnych potrzeb, przy zachowaniu dużej efektywności energetycznej i ograniczeniu kosztów eksploatacji.

Długie korytarze, długie kanały wentylacyjne, prawidłowa regulacja

System wentylacyjny w hotelach najczęściej realizowany jest przy pomocy długich kanałów wentylacyjnych biegnących wzdłuż korytarzy, z licznymi rozgałęzieniami do umieszczonych obok siebie pokoi. Im dłuższy kanał, tym większy spadek ciśnienia w kanale głównym, tym większa różnica ciśnień między pierwszym a ostatnim wylotem powietrza nawiewanego. Dla zapewnienia prawidłowego rozpływu powietrza do poszczególnych pomieszczeń konieczne jest wyrównanie ciśnienia, czyli dławienie przepływu na bliższych rozgałęzieniach. Dławienie przepływu jest niekorzystne energetycznie, a zwiększone opory i mocno przymknięta przepustnica mogą stanowić dodatkowe źródło hałasu. Prawidłowa optymalizacja ciśnienia w sieci kanałów to nie tylko oszczędności energetyczne, ale również komfort akustyczny.

Holistyczne podejście drogą do sukcesu

Rozwiązania systemowe dla hoteli odnośnie nadążającej za zmieniającymi się wymaganiami wentylacji, muszą opierać się na podejściu całościowym i zawierać wszystkie niezbędne elementy.

Przykładem takiego systemu może być typowy pięciopiętrowy hotel. Rozwiązanie systemowe obejmuje podział na dwa podsystemy - centralny i lokalny, które łącznie zapewniają całą gamę oszczędności w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami hotelowymi.

Właściwie rozmieszczone nawiewniki zapewniają estetyczny wygląd pomieszczenia i komfortowe warunki pobytu

Najważniejsze czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę to: konstrukcja, typ i rozmieszczenie nawiewników. Wybór rodzaju nawiewnika i jego lokalizacji powinien być brany pod uwagę przy planowaniu umeblowania pokoju hotelowego, czyli tego, gdzie stanie łóżko, telewizor czy biurko. Mając to na uwadze, będzie można wybrać właściwe rozwiązania, a klienci nie będą narzekać na przeciągi z powodu źle rozmieszczonych nawiewników. Należy pamiętać, że przemeblowanie pokoju w przyszłości może wymagać przestawienia lub wymiany nawiewników.

Wielofunkcyjne sterowanie chłodzeniem i ogrzewaniem na poziomie centralnym i indywidualnym

Poszczególne pokoje hotelowe są klimatyzowane i wentylowane za pomocą indukcyjnych modułów sufitowych PARAGON, a systemy sterowania modułów są zintegrowane z centralą wentylacyjną.  Dzięki temu regulatory dostają informację na poziomie lokalnym, czy należy zwiększyć ilość ciepła lub chłodu, ale również przekazywana jest informacja na poziomie centralnym o konieczności zwiększenia lub zmniejszenia ilości powietrza. Czujniki mówiące o zapotrzebowaniu na świeże powietrze sterują przepływem centrali wentylacyjnej. Regulator w centrali optymalizuje pracę wentylatorów, aby z jednej strony zapewnić wymagany aktualny przepływ powietrza w zajętych pomieszczenia, z drugiej strony robić to przy możliwie najniższym ciśnieniu i wydatku energetycznym. Umieszczenie wyposażonych w stosowne czujniki przepustnic na odejściach do pomieszczeń lub wydzielonych stref będzie przekazywało zwrotnie informację do regulatora w centrali o aktualnym zapotrzebowaniu na powietrze w pomieszczeniach lub grupie pomieszczeń. Pomieszczenia ogólnodostępne w hotelu, takie jak restauracja, lobby i sala konferencyjna mogą być klimatyzowane za pomocą bezobsługowych modułów komfortu PARASOL.

Duży potencjał oszczędnościowy

Za pomocą obecności czujników w pokojach hotelowych z wentylacją sterowaną zależnie od potrzeb, zapewniającą ogrzewanie i chłodzenie, można zmniejszyć zużycie energii o około 30%. Jeśli w pokoju nie ma gościa, można obniżyć wielkość wentylacji do wartości minimalnej. W porównaniu do systemów o stałym przepływie i temperaturze powietrza można zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej zużywanej do zasilania wentylatorów i ok. 40% energii grzewczej i chłodzącej, bez obniżenia w odczuwaniu komfortu przez gościa hotelowego.