You might want to visit our North American website:

Hoteller

Det vigtigste økonomiske nøgletal inden for hotelbranchen er belægningsgraden, dvs. det antal rum, der i gennemsnit er udlejet. Dette nøgletal er direkte afhængigt af, at hotelgæsterne trives, eftersom tilfredse gæster tiere kommer igen.

Tilfredse gæster er alfa og omega

De mest almindelige krav, som hotelgæster stiller, er, at hotelværelset skal opleves som friskt, stille og behageligt. Vi har vel alle på et eller andet tidspunkt oplevet hotelværelser med centralstyret ventilation, der ikke kan justeres, og som støjer, og hvor temperaturen enten er for høj eller lav. De fleste hotelgæster ønsker derfor at have mulighed for selv at påvirke både ventilation og temperatur på deres værelse. Kravet til systemløsningen bliver da at skabe et individuelt behovsstyret indeklima, samtidig med at energieffektiviteten holdes høj og driftsøkonomien optimal.

Lange ventilationsrør kan volde problemer

Hotelværelser ligger normalt tæt op ad hinanden, hvilket fra et ventilationsmæssigt synspunkt ofte indebærer lange kanalstrækninger med mange forgreninger. Det kan give store forskelle i trykfald mellem det første og sidste tilluftsarmatur på kanalerne, med støjproblemer og med et system der er svært at justere som resultat. For jo mindre tryk, der skal drosles i tilluftsarmaturet, jo mere lydsvagt bliver systemet.

Helhedstankegang afgørende

En principløsning for hoteller med et behovsstyret ventilationssystem bør bygge på en helhedstankegang og indeholde alle nødvendige komponenter. Et eksempel på et sådant system er et typehotel med fem etager. Systemløsningen bygger på en inddeling i to delsystemer, som sammen skaber store muligheder for besparelse, i forhold til de almindelige hotelløsninger i dag.

Korrekt placerede tilluftsarmaturer giver bedre miljø

Udformningen af tilluftsarmatur, armaturtypen og placeringen af disse er andre vigtige faktorer, man skal tage hensyn til. Det er afgørende, at man ved valg af armaturtype og placering tager hensyn til hotelværelsets møblering, såsom hvor sengen, tv'et og skrivebordet står. Så er det muligt at finde løsninger, således at hotelgæsten ikke unødigt oplever, at der er træk på værelset som følge af forkert indrettede tilluftsarmaturer. Bemærk at ved en eventuel ommøblering af rummet skal tilluftsarmaturet eventuelt også rettes om eller udskiftes.

Multifunktionsaggregat styrer køle- og varmeproduktion

De enkelte hotelværelser klimatiseres og ventileres med kompakte komfortmoduler og reguleringssystemer tilsluttet et centralt placeret luftbehandlingsaggregat. Fælleslokaler i hotellet som f.eks. restaurant, lobby og afdelingen med konferencelokaler klimatiseres med vedligeholdsfri komfortmoduler. Ved at knytte flowkontrollen til luftbehandlingsaggregatet optimeres ventilatordriften og rumklimaet sikres i alle rum. For bedre fordeling af luften kan der benyttes grenspjæld.

Højt potentiale for besparelser

Med moderne personfølere kan hotelværelser, der er udstyret med behovsstyret ventilation inkl. varme/køling, give omkring 30 % lavere energiforbrug i alt. Når hotelgæsten ikke er på sit værelse, nedjusteres for eksempel ventilationen, noget der giver store fordele. Hele 80 % af ventilatorernes el-energi og 40 % af varme- og køleenergien kan spares i forhold til konstant luftmængde og temperatur, uden at hotelgæsten synes at komforten bliver ringere.