You might want to visit our North American website:

Ventilasjon i leilighetskomplekser og småhus

Nybygg eller renovering? Lav eller høy fleksibilitet? Strenge energikrav? Hvert prosjekt er unikt, og det er mange faktorer som styrer hvilken type ventilasjonssystem som passer best. Tre faktorer som imidlertid er helt grunnleggende i valget av boligventilasjon, er komfortkrav, energikrav og investeringsplass. Denne guiden gir deg svar på alt om ventilasjon i leilighetskomplekser.

Enebolig eller rekkehus? Da fortsetter du her!

Energi, komfort og innledende kostnad

Hvert prosjekt, uansett om det gjelder nybygg eller rehabilitering, har sitt spesifikke kravbilde, og det gjelder å finne den systemløsningen som passer best til det aktuelle prosjektet. Idealet hadde selvsagt vært et system som er uslåelig både når det gjelder energibesparelse og komfort, samtidig som det er billigst, men i praksis må det alltid gjøres en avveining mellom disse faktorene. Hva er viktigst i ditt prosjekt?Rehabilitering av leilighetskomplekser? Her får du tips og råd

Inneklima og helse

Forskning viser at det finnes en åpenbar kobling mellom inneklimaets kvalitet og menneskers helse. En stor andel av Sveriges boliger innfrir ikke BBR-kravet (Boverkets Byggregler) for luftomsetning. Åtte av ti leiligheter i flerfamilieboliger i dag har for lav luftomsetning, og 40 prosent av alle barn har problemer med astma eller allergi. Med god ventilasjon kan man halvere risikoen for at barn får disse sykdommene.

Dårlig innemiljø kommer som oftest av helsefarlige stoffer som kan avgis fra byggematerialer (f.eks. radon), mugg og luftforurensning. Høyt fuktighetsnivå i bygningen og i inneluften er også en medvirkende årsak. Luften i en bolig må derfor byttes hele tiden.


Blogg: 5 andre forurensninger i luften som du puster

Mer om radon i boliger

Energiforbruk og miljø

Ved å gå gjennom boligenes ventilasjonssystemer og styringen av dem kan man skape gode forutsetninger for å holde energiforbruk og driftskostnader på et lavt nivå. En reduksjon av energibehovet som trengs for å få ønsket inneklima, gjør også at klimapåvirkningen reduseres. En god start er å gjenvinne varme fra allerede brukt ventilasjonsluft.

For å oppnå dette uten å gi avkall på verken inneklima eller luftkvalitet, så kan vi for eksempel behovsstyre klimaet i hver leilighet. Resultatet blir et behagelig inneklima med minimalt energiforbruk og maksimal energigjenvinning, som dessuten oppfyller alle krav for til- og fraluftsmengder.


Tips:

Lenger nede kan du lese om og sammenligne forskjellige ventilasjonsløsninger

Vedlikehold og livsløpskostnad

Med en komplett styring som gir full kontroll over hele ventilasjonssystemet, forenkles det kontinuerlige vedlikeholdet. Hvis det finnes integrert funksjonalitet for overvåkning og logging, minsker behovet for overordnede systemer, noe som innebærer at det blir enklere og skaper høyere pålitelighet, samtidig som investeringskostnaden blir lavere. Med løsninger for fjerntilgang kan man få fullstendig kontroll over systemet, uansett hvor man befinner seg. Alt dette sparer mye tid og penger på sikt og er derfor en viktig faktor å ta hensyn til ved systemvalg.

Verdien av smarte og energieffektive investeringer

Hvilken løsning passer til ditt prosjekt?

Det beste startpunktet er å begynne med kravene som stilles til bygningen, og hvordan de prioriteres. Med utgangspunkt i disse blir det enklere å finne riktig type system fra begynnelsen. Nedenfor går vi gjennom ulike systemtyper for ventilasjon i bolighus, med fordeler og ulemper og en profil som gjør det enkelt å se hva som best oppfyller de aktuelle kravene. Uansett hva prioriteringene er, så er det alltid en god løsning innen rekkevidde!

Vi hjelper deg

Vil du ha mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.