You might want to visit our North American website:

Värdet av smarta investeringar

Synen på investeringar utvecklas kontinuerligt och idag ser vi mer långsiktigt på investeringar till skillnad från för några år sedan då man många gånger bara såg initialkostnaden och valde det "billigaste" alternativet. Det vi vet nu är att rätt pris inte alltid är lägst pris.

Genom att titta på hela investeringen under anläggningens livslängd kontra att endast titta på själva initialkostanden kan stora vinster göras då driftkostnaden utgör den större delen i en totalinvestering. Ofta benämns detta att man beräknar Livscykelkostnaden (LCC) för produkten eller anläggningen, alltså kostnaden för att investera, underhålla, driva och så småningom eventuellt ta bort eller förstöra den.

Livscykelkostnad

Vid upphandling av ny teknik bör utvärderingen av offerterna baseras på produktens livscykelkostnad, eller LCC (Life Cycle Cost) som det också kallas. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Livscykelkostnaden inkluderar således både investeringskostnader samt drift- och underhållskostnader.

En anledning till att LCC-analys är viktig vid upphandling av ny teknik är exempelvis att energikostnaderna för utrustningen ofta är betydligt högre än själva investeringskostnaden. I regel så visar uträkningar att kostnaden för inköp endast är en liten del av totalkostnaden, ibland så liten som 10 %. Drift och underhåll utgör resterande 90 %.

De viktigaste komponenterna vid beräkning av livscykelkostnader är:

  • Energikostnaderna under utrustningens livslängd
  • Investeringskostnaderna för utrustningen
  • Underhållskostnaderna för utrustningen, inklusive exempelvis stilleståndskostnader och dylikt

 

Minimera driftskostnader

Ett sätt att minimera driftskostnader är att investera i ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning och behovsstyrning. Det sparar energi och sänker därmed energikostnaden för byggnaden. Kostnaden för uppvärmning och ventilation är en betydande del av driftkostnaden för en byggnad.

Kompletteras den behovsstyrda ventilationen med en systemlösning som finns det ännu mer att vinna i form av halverad installationstid, automatisk konfigurering, driftsäker trådlös kommunikation och enklare underhåll.

Andra fördelar med att välja en ventilationsanläggning med behovsstyrning är att man ökar boendekomforten och minimerar risken för ohälsa av radon, mögel och allergier eftersom ventilerar utifrån ett faktiskt behov och en faktisk belastning av fukt och luftföroreningar.


Läs mer om:

FTX - Lägre kostnad, bättre hälsa

Tips på lönsamma åtgärder långsiktigt (LCC)

  • Installation av värmeåtervinning
  • Inför behovsstyrning                
  • Kontrollera luftflöden
  • Löpande planerat underhåll
  • Uppgradering av fläktar till EC

Vi hjälper dig

Önskar du mer information? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.