You might want to visit our North American website:

Villor och radhus 

Med dagens krav på energieffektivt byggande blir husen tätare och tätare och det ställs högre krav på ventilationen för att inte få problem med fukt och mögel. Kontrollerad balanserad filtrerad ventilation är mer eller mindre ett måste idag. Att det dessutom ökar komforten väsentligt inomhus är naturligtvis bara positivt. Ventilationssystemet är idag minst lika viktigt som dina andra fastighetssystem.

R5-H Smart

Många möjligheter

För villor finns det många valmöjligheter gällande aggregat, beroende på placering. I många hus väljer man ett horisontellt aggregat för vindsplacering eller i ett vertikalt i tvättstugan. I mindre hus är även ett ”kryddhylle” placerat aggregat i köket en bra lösning. Om det är problem med framdragning av kanaler, kan man välja aggregat som sitter i ytterväggen, med minimal kanaldragning i kombination med aktiva överluftsdon. Det kan dock behövas fler aggregat för att klara luftflödeskravet.

Spiskåpan är en viktig del av ventilationssystemet

Installations- och investeringskostnaderna kan hållas lägre om ventilationsaggregatets frånluftsfläkt också̊ används för spiskåpans luftflöde. Aggregatet kan styras från spiskåpan, och känner av när spiskåpan är aktiv och kan då kompensera tilluftsflödet för att bibehålla balans i huset. Detta är ytterligare en viktig funktion i dagens täta hus. Motsvarande funktion används även vid användning av central dammsugare, eller när man tänder i kaminen

TANGO

Fördelar med balanserad ventilation i villor

  • Dagens täta hus bör ha en kontrollerad balanserad till- och frånluftsventilation för att må bra

  • Med enbart frånluftssystem kan du inte garantera kravställd mängd friskluft i varje rum

  • Med finfilter håller man pollen och avgaser ute och skapar ett hälsosamt inneklimat

  • Väljs aggregat med behovsstyrning m.a.p. fukt, CO2, eller VOC styrs aggregaten helt automatiskt utifrån behovet

Produkter