You might want to visit our North American website:

Ilmanvaihto kerrostaloissa ja pientaloissa

Uudisrakennus vai saneeraus? Korkea laatu vai kustannustehokkuus? Energiansäästö vai nopea takaisinmaksu? Jokainen projekti on erilainen ja se vaikuttaa siihen, mikä ratkaisu kannattaa valita. Kolme tekijää, jotka ratkaisevat asuntoilmanvaihdon valinnassa: sisäilman laatu, energiansäästö ja investointi!

Omakoti- tai rivitalo? Siirry tänne!

Energiansäästö, sisäilman laatu ja investointi

Jokaisella projektilla, niin uudisrakennuksilla kuin saneerauksilla, on omat vaatimuksensa. Tärkeintä on löytää parhaiten projektiin sopiva järjestelmäratkaisu. Ihanteellisinta olisi tietenkin järjestelmä, joka on lyömätön energiansäästöstä, tuottaa parhaan sisäilman ja on samalla edullisin, mutta käytännössä nämä tekijät on aina asetettava tärkeysjärjestykseen. Mikä on tärkeintä sinun projektissasi?Kerrostalon saneeraus Tässä saat vinkkejä ja ohjeita

Sisäilmasto ja terveys

Tutkimukset osoittavat, että sisäilman laadun ja ihmisten terveyden välillä on selvä yhteys. Suuri osa asunnoista ei täytä ilmanvaihtovaatimuksia. Kahdessa kerrostaloasunnossa kymmenestä on liian pieni ilmanvaihto ja 40 % lapsista kärsii astmasta ja allergioista. Hyvällä ilmanvaihdolla näiden sairauksien riski voidaan puolittaa.

Huono sisäilmasto johtuu useimmiten terveydelle haitallisista aineista, joita voi vapautua rakennusmateriaaleista (esim. radon), homeesta ja epäpuhtauksista. Myös rakennuksen ja sisäilman korkea kosteuspitoisuus voivat pahentaa asiaa. Asunnon ilmaa on siten vaihdettava koko ajan.

Lisää radonista asunnoissa

Energiakulutus ja ympäristö

Valvomalla asuntojen ilmanvaihtoa, luot hyvät edellytykset energiankulutuksen ja käyttökustannusten pitämiseksi alhaalla. Halutun sisäilmaston tarvittavan energiamäärän pieneneminen vähentää myös ympäristövaikutuksia. Hyvä alku on ottaa lämpö talteen käytetystä ilmanvaihtoilmasta.

Saavuttaaksemme tämän niin, ettei sisäilmasto tai ilmanlaatu heikkene, voimme esim. tarveohjata kaikkien asuntojen ilmanvaihtoa. Tuloksena on miellyttävä sisäilmasto minimaalisella energiankulutuksella ja maksimaalisella talteenotolla, joka täyttää kaikkien tulo- ja poistoilmavirtojen vaatimukset.


Vinkki:

Jäljempänä voit lukea lisää ilmanvaihtoratkaisuista ja vertailla niitä

Kunnossapito- ja elinkaarikustannukset

Täydellinen ohjaus, joka mahdollistaa koko ilmanvaihtojärjestelmän hallinnan, helpottaa myös säännöllistä kunnossapitoa. Sisäänrakennetut valvonta- ja kirjaustoiminnot pienentävät rakennusautomaatiojärjestelmän tarvetta. Järjestelmästä tulee yksinkertaisempi ja luotettavampi samalla kun investointikustannukset pienenevät. Etäkäyttöratkaisuilla hallitset järjestelmää mistä tahansa. Kaikki tämä säästää huomattavasti aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä ja siksi se tulisi huomioida järjestelmää valittaessa.

Älykkäiden ja energiatehokkaiden investointien arvo

Mikä ratkaisu sopii projektiini?

Paras lähtökohta on lähteä liikkeelle rakennukselle asetetuista vaatimuksista ja miten ne priorisoidaan. Niiden perusteella on sitten helpompi löytää oikea järjestelmä. Alla käymme läpi eri järjestelmätyypit kerrostalojen ilmanvaihtoon, niiden hyvät ja huonot puolet sekä profiilin, jonka avulla näet helposti mikä vastaa parhaiten asetettuja vaatimuksia. Priorisoinneista huolimatta hyvä ratkaisua on aina käden ulottuvilla!