You might want to visit our North American website:

Decentraliserat till- och frånluftsystem

med värmeåtervinning via värmeväxlare, behovsstyrda luftflöden

Med lägenhetsplacerade aggregat och behovsstyrning kan ventilationen anpassas i hög utsträckning till behoven i boendemiljön. Behovsstyrd ventilation, som är vanlig t.ex. i skolor och på kontor, blir allt vanligare även i bostäder.

Hög komfort och energieffektivitet

Med behovsstyrning kan ventilationssystemet uppnå en hög nivå av energieffektivitet, samtidigt som systemet ger högsta komfort för de boende och ett sunt inneklimat för byggnaden på sikt. 

Med lägenhetsplacerade aggregat samt rätt uppsättning givare och styrsystem kan behovsstyrningen automatiseras i stor utsträckning. De boende kan dock fortfarande påverka sitt inneklimat, genom att ändra aggregatets ventilationsflöde, inomhustemperaturen etc.

Fördelar

  • Enkelt att installera
  • Ett aggregat per lägenhet
  • Individuell reglering av ventilationen
  • Effektiv värmeåtervinning
  • Högre energibesparing än icke behovsstyrt system
  • Hög komfort med säkerställt inneklimat
  • Ventilerar utifrån faktiskt behov

Nackdelar

  • Högre underhållskostnader
  • Fler servicepunkter
  • Något dyrare installation än icke behovsstyrt system

Produkter

Läs mer om andra systemtyper

Vi hjälper dig

Önskar du mer information? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.