You might want to visit our North American website:

Renovering av flerbostadshus

Alla fastigheter behöver förr eller senare renoveras. Både tids- och kostnadsmässigt kan det ofta vara en utmaning att genomföra en helt nödvändig ventilationsrenovering, både för ägare av äldre bostadsfastigheter och för styrelsen i bostadsrättsföreningar. I många bostäder finns det dessutom problem med fukt och radon som behöver ventileras bort samtidigt som man ska energieffektivisera.

Att tänka på vid renovering

  • Det finns lösningar för alla plånböcker

  • Den långsiktiga och mest energibesparande åtgärden är konvertering till FTX

  • Valet av central eller decentral lösning bör baseras på befintlig installation

  • Välj med fördel produkter/system som är uppkopplingsbara, behovsstyrda och framtidssäkrade

Tänk långsiktigt vid renovering

Den bästa lösningen ur ett långsiktigt och energibesparande persvektiv är att konvertera befintlig lösning till ett FTX-system, ett från- och tilluftsventilation med återvinning som ger ett utomordentligt inneklimat.

Att konvertera ett F eller S-system till FTX har sina utmaningar:

  • Möjlighet att bibehålla befintliga kanaler
  • Utrymme för nya kanaler
  • Aggregatplacering
  • Brandskyddslösning
  • Hantering av befintliga imkanaler

Detta åtgärdas med exempelvis kompakta enhetsaggregat som medger stor flexibilitet för att kunna installeras i den verklighet som råder i byggnaden. Att ha olika alternativ till fläktplacering och kanalanslutning ger stora möjligheter att spara installationsutrymme och underlättar också när gamla aggregat skall ersättas.

Så fungerar FTX

Gå ett steg längre med behovsstyrning

Vill du optimera energibesparingen ska du använda ett system som automatiskt styrs av ventilaionsbehovet i varje enskild lägenhet. Lösningen bygger på att ett centralt ventilationsaggregat ansluts via stamkanaler eller schakt till en fördelningsbox för varje trappavsats. 

I trapphuset, ovanför dörren till respektive lägenhet, placeras en teknikbox som innehåller motordrivna spjäll och givare för luftkvalitet, fukthalt och temperatur. Boxen dockas dessutom till en brandkassett med brandspjäll, så att brandsäkerheten kan höjas. Från teknikboxen/brandkassetten görs håltagning in till lägenhetens hall och vidare till en fördelningslåda som monteras där. Mot vinkeln mellan tak och vägg i hallen monteras en slinga med kanaler för till- och frånluft. Denna slinga täcks därefter med en prefabricerad kanalinklädnad, så att resultatet blir estetiskt tilltalande. Till de rum som ska ha till- eller frånluft tas sedan hål upp i respektive vägg. 

Grannarna påverkas inte

Det centrala ventilationsaggregatet är tryckstyrt. Varje lägenhet regleras oberoende av grannlägenheterna genom teknikboxen, där luftflödet anpassas automatiskt på signal från luftkvalitets- och fuktgivare. Samtidigt som renoveringen lyfter ventilationen till högsta komfort, för både de boende och för byggnaden, innebär det också en mera energieffektiv drift, eftersom man bara ventilerar precis så mycket som behövs.

Mer om centraliserat system med behovsstyrning

Alternativ till nuvarande anläggning

åtgärder med befintlig ventilation

Ladda ner FTX Pocket Guide

Centraliserad eller decentraliserad lösning?

Här kan du läsa mer och jämföra olika alternativ på systemlösningar. Glöm dock inte att valet av system bör baseras på den befintliga installationen.

Vi hjälper dig

Önskar du mer information? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.