You might want to visit our North American website:

Centraliserat till- och frånluftssystem

Med värmeåtervinning via värmeväxlare, konstanta luftflöden.

I ett FTX-system används föruppvärmd och filtrerad tilluft till skillnad från i ett FX-system. Energiåtervinningen sker via en värmeväxlare som överför energin från frånluften till tilluften. Det finns i huvudsak två typer av växlare i våra bostäder, roterande eller motströms. Motströmsväxlaren väljs där man vill eliminera risk för att lukt överförs från frånluft till tilluft via växlaren. I kallare klimat faller valet ofta på en roterande växlare för att minska avfrostningsproblematik.

Effektiv värmeåtervinning

FTX-system är den vanligaste lösningen i nyproduktion, eftersom systemet är energieffektivt och kan erbjuda ett bättre inneklimat än ett FX-system. Den föruppvärmda tilluften minskar risken för drag och att inställda till- och frånluftsdon sätts igen, vilket kan leda till ljud- och flödesproblem för hela ventilationssystemet. 

Brandskyddet i ett FTX-system är vanligtvis fläktar i drift. Som fläkt i driftlösning används luftbehandlingsaggregat med en brandförbigång över aggregatets filter och växlare. Alternativt kan mekaniska brandlösningar installeras till varje lägenhet. Det kräver mindre utrymme, eftersom behovet av att brandisolera kanalerna minskar och eftersom ingen brandförbigång över aggregatet behövs.

Fördelar

  • Balanserad ventilation
  • Minskad risk för problem med drag och ljud
  • Flera värmeväxlingsalternativ
  • Säkerställt inneklimat
  • Effektiv värmeåtervinning


Nackdelar

  • Dyrare installation än FX-system
  • Kräver mer utrymme än FX-system
  • Risk för överföring mellan lägenheter

Läs mer: Bacchus i Falkenberg drog nytta av fördelarna

Balanserad ventilation vid spiskåpsforcering

Balanseringsenheten CHB (Cooker Hood Balance) löser undertrycksproblematiken vid spiskåpsforcering
i flerfamiljshus med centralt placerade ventilationssystem.

Läs mer här

Produkter

Läs mer om andra systemtyper

Vi hjälper dig

Önskar du mer information? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.