You might want to visit our North American website:

Semicentraliserat till- och frånluftsystem

med värmeåtervinning via värmeväxlare, konstanta luftflöden

Om byggnadens utformning begränsar möjligheterna till ett centralt placerat luftbehandlingsaggregat, t.ex. i radhus, så kan det finnas behov av flera mellanstora aggregat, där varje enhet ventilerar ett par eller ett fåtal lägenheter.

Inga långa kanaler

Används en semicentraliserad lösning behövs det inga långa kanaler, vilket medför relativt lågt systemtryckfall, vilket i sin tur ger ett energieffektivt och tyst system. Semicentraliserade aggregat finns med både motströmsvärmeväxlare och roterande värmeväxlare.

Nackdelen jämfört med ett centraliserat system är att antalet servicepunkter ökar, vilket även ökar service- och underhållskostnader.

Fördelar

  • Balanserad ventilation
  • Minskad risk för problem med drag och ljud
  • Flera värmeväxlingsalternativ
  • Säkerställt inneklimat
  • Effektiv värmeåtervinning

Nackdelar

  • Något fler servicepunkter än centraliserat system
  • Något högre underhållskostnader

Produkter

Läs mer om andra systemtyper

Vi hjälper dig

Önskar du mer information? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.