Flerbostadshus, decentraliserad lösning

Med en decentraliserad lösning av ventilationen i flerbostadshus har varje lägenhet ett eget system för ventilation. Det ger den boende en möjlighet att själv styra sitt inneklimat. Varje aggregat kan ändå övervakas via fastighetens automationssystem via modbusuppkoppling för larm och serviceuppföljning.

Många möjligheter till aggregatplacering

Den enklaste och i Sverige vanligaste lösningen är oftast att placera ventilationsaggregatet i köket ovanför spisen, ofta benämnt "kryddhylle" aggregat. Alternativ placering är i badrummet, eller i en större garderob.

För vissa hustyper finns även möjligheten att placera aggregaten i anslutning till trapphus eller loftgång. Fördelen med detta är att service och underhåll kan ske utan att personal måste få tillträde till lägenheten

Utnyttja luftflödet i spiskåpan

Installations- och investeringskostnaderna blir lägre om ventilationsaggregatets frånluftsfläkt också̊ används för spiskåpans luftflöde. Det är möjligt oavsett var aggregatet är placerat. Antingen direkt under aggregatet vid köksmontering, alternativt via en femte kanal. Luftflödet från spiskåpan paserar förbi värmeväxlaren för att den inte skall sättas igen. Du kan dessutom styra aggregatet direkt via spiskåpan, och systemet balanserar automatiskt luftflödena vid forcering av spiskåpan.

Uteluft och avluft via fasaden ofta bästa lösningen

Om ute- och avluft för respektive aggregat kan placeras i fasad får du kortast möjliga kanaldragning och lägsta tryckfall. Det är den mest ekonomiska och energieffektivaste lösningen. Husets utformning, omgivning eller lokala restriktioner kan dock innebära att denna lösning inte är möjlig. Då får man istället utnyttja schakt eller stamkanaler upp till tak på konventionellt sätt.

  Fördelar med decentraliserad lösning  

  • Med ett aggregat i varje lägenhet får de boende stor frihet att påverka sitt inomhusklimat.
  • Systemuppbyggnaden förenklas eftersom lägenheterna inte behöver avskiljas för brand
  • Minimala kanaldragningar ger ett energieffektivt och tyst system.
  • Aggregatet styrs från en kontrollpanel på väggen, direkt från spiskåpan eller från en app.
  • Utrustade med sensorpaket för fukt, CO2, eller VOC styrs aggregaten helt automatiskt utifrån behovet

Produkter