Flerbostadshus, central lösning

Ett bra inneklimat i lägenheter är en förutsättning för att människor ska må bra. Men de allt hårdare energikraven gör att det krävs nya och energieffektiva lösningar, samtidigt som anläggningen måste klara matos och andra lukter utan överföring till andra lägenheter eller trapphus.

Behovsstyrt inomhusklimat via spjällstyrning

En typ av central lösning som uppfyller kraven i flerbostadshus bygger på ett luftbehandlingssystem för behovsstyrt inomhusklimat, där man till respektive lägenhet har spjällstyrning via en självreglerande tekniklåda. Energianvändningen ligger under 20 kWh/m2, år, vilket med bred marginal ligger inom ramen för EU:s energidirektiv när det gäller energianvändningen i denna typ av fastighet.

Tryckstyrt aggregat sköter till- och frånluft

Ett luftbehandlingsaggregat hanterar till- och frånluft till ett lämpligt antal lägenheter via tryckstyrning. I respektive lägenhet styrs luftflödet efter behov via en kontrollpanel och ett tidur. När ingen är hemma styrs systemet till ett ekonomiskt lågt flöde. Övrig tid körs systemet på normalflöde och med forcering när  spiskåpan används.

Rätt luft i både vardagsrum och sovrum

En specialfunktion, som även sänker kostnaden, är att tilluften huvudsakligen styrs till vardagsrum på dagen och till sovrum på natten. På så sätt kan ett lägre luftflöde per lägenhet användas och ändå blir inneklimatet mycket bra i de rum där man vistas. Lösningen är dessutom energieffektiv, eftersom ventilationen anpassas till var personerna är i lägenheten och vad de gör.

Fördelar med behovsstyrd central lösning

  • Bra luftkvalitet
  • Enkelt för både användare och installatör/servicepersonal
  • Låg energianvändning
  • Balanserad ventilation
  • Ventilerar utifrån faktiskt behov
  • Hög och effektiv värmeåtervinning
  • Hög komfort med säkerställt inneklimat

Produkter