Instruktionsfilmer för AHU Design

Här hittar du ett antal filmer som steg-för-steg hjälper dig att komma igång med AHU Design. Filmernas innehåll i tur och ordning:

  1. Inställningar
  2. Skapa aggregat
  3. Designa ditt aggregat
  4. Utskrift
  5. Val av styrfunktioner
  6. Energiberäkning
  7. Energiberäkning - Flera driftsfall
  8. Plugin - MagiCad för AutoCad
  9. Plugin - MagiCad för Revit

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ok, ta mig till AHU Design