You might want to visit our North American website:

AHU Design

Web-basert dimensjoneringsprogram for Swegon GOLD-, SILVER C-, COMPACT og  GLOBAL-aggregater.

Dimensjoneringsprogrammet AHU Design gjør det enkelt å beregne og konfigurere dine aggregat. I programmet kan du utføre avanserte energiberegninger for å sikkerhetsstille en optimal løsning som imøtekommer dine krav til prosjektet. Komplett teknisk dokumentasjon og utskrifter av disse er tilgjengelig, samt eksportering av prosjektfil via plug-ins for å støtte ytterligere beregninger og prosjektering.

Nedenfor finner du mer informasjon om viktige funksjoner og muligheter.

Logg på AHU DESIGN