You might want to visit our North American website:

Sentralisert til- og fraluftsystem

Med varmegjenvinning via varmeveksler, konstante luftmengder.

I et FTX-system brukes forhåndsoppvarmet og filtrert tilluft, i motsetning til i et FX-system. Energigjenvinningen skjer via en varmeveksler som overfører energien fra fraluften til tilluften. Det finnes i hovedsak to typer vekslere i boligene våre, roterende eller motstrøms. Motstrømsveksleren velges der man vil eliminere risiko for at lukt overføres fra fraluft til tilluft via veksleren. I kaldere klima faller valget ofte på en roterende veksler for å redusere avrimingsproblematikk.

Effektiv varmegjenvinning

FTX-system er den vanligste løsningen i nyproduksjon, siden systemet er energieffektivt og kan tilby et bedre inneklima enn et FX-system. Den forhåndsoppvarmede tilluften reduserer risikoen for trekk og at innstilte til- og fraluftsventiler tettes til, noe som kan føre til lyd- og luftmengdeproblemer for hele ventilasjonssystemet. 

Brannsikringen i et FTX-system er vanligvis vifter i drift. Som vifte i driftsløsning brukes luftbehandlingsaggregat med en brannbypass over aggregatets filter og veksler. Alternativt kan mekaniske brannløsninger installeres i hver leilighet. Det krever mindre plass, siden behovet for å brannisolere kanalene reduseres, og siden det ikke trengs noen brannbypass over aggregatet.

Fordeler

  • Balansert ventilasjon
  • Redusert risiko for problemer med trekk og lyd
  • Flere varmevekslingsalternativer
  • Sikret inneklima
  • Effektiv varmegjenvinning


Ulemper

  • Dyrere installasjon enn FX-system
  • Krever mer plass enn FX-system
  • Risiko for overføring mellom leiligheter

Les mer: Bacchus i Falkenberg dro nytte av fordelene

Produkter

Les mer om andre systemtyper

Vi hjelper deg

Vil du ha mer informasjon? Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.