You might want to visit our North American website:

GOLD

Marknadens mest energieffektiva luftbehandlings­aggregat med unikt
och lättanvänt styrsystem.

Det finns en GOLD för varje behov

GOLD-aggregaten är avsedda för komfortventilation. För bästa prestanda utvecklar vi våra egna komponenter, till exempel roterande värmeväxlare, fläkthjul och styrutrustning. Bygger du kontor eller butik? Offentliga lokaler eller bostäder? Det finns alltid en modell som passar. Vår oslagbara kompetens och support följer naturligtvis också med – ända från projektering och driftsättning fram till att aggregatet tas ur bruk någon gång i framtiden.

         
    GOLD RX  GOLD PX    GOLD CX GOLD SD   GOLD RX/HC
Värmeväxlare   Roterande  Motström  Batterikrets  Batterikrets  Roterande

Luftflöde (m3/h) Ecodesign

290-46940   290-11520  1800-45600  290-45980  1620-29920
Luftflöde (m3/s) Ecodesign 0,08-13  0,08-3,2  0,5-12,7  0,08-12,8  0,45-8,3
Eurovent-certifiering
Styrning och systeminegration        
Utomhusmontage (tillval)        
Toppanslutning  –   –   – 
L-anslutning  –   –   – 

Integrerad reversibel värmepump

 –  – –   –
Möjlighet till delade luftströmmar  –  –  –    – 
Hög anpassningsbarhet avseende hygienutförande (tillval)  ●●●●  ●●●● ●●●●  ●●●●  ●●●
Hög generell anpassningsbarhet  ●●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●●
Hög energiåtervinning  ●●●●●  ●●●●  ●●●  ●●●  ●●●●●
Hög intern täthet  ●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●●●  ●●●

Lika enkelt som smart – IQlogic

Ett smart system måste också vara enkelt för användaren. Styrsystemet IQlogic med sitt prisbelönta användargränssnitt och den bekväma handterminalen, IQnavigator, gör det enkelt för dig att utnyttja den fulla potentialen i GOLD. Självklart är GOLD förberett för webbuppkoppling och kommunikation med överordnade system. Tack vare inbyggd WiFi kan du ansluta till aggregatets styrfunktioner via din smartphone eller annan mobil enhet.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Web demo IQlogic

Här kan du testa kontrollsystemet i GOLD-aggregaten från din webbläsare.

För att logga in, använd följande uppgifter: 
User name: local eller installation
Password: 0000 för local, 1111 för installation

GÅ TILL WEB DEMO

Roterande värmeväxlare – GOLD RX

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Aggregat med roterande värmeväxlare kan uppnå oslagbar temperatur- och årsenergiverkningsgrad, och Swegons patenterade värmeväxlare med turbulent luftflöde är unikt effektiva. Det här, tillsammans med den korta bygglängden, gör att de oftast är förstahandsvalet i de flesta applikationer. Den turbulenta strömningen i rotorn och funktionen Carry-Over Control gör den ypperlig i samband med VAV- och DCV-system. Rotorerna kan behandlas på olika sätt. Till exempel med det sorptiva ytskiktet RECOsorptic för ökad fuktåtervinning, eller epoxi för tuffare miljöer. GOLD RX är designad för att minimera risken för luft- och luktöverföring mellan luftströmmarna.

Läs mer om GOLD RX

Detta är GOLD L-concept

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Förr räckte det med mindre aggregat för att uppfylla gällande energikrav och det fanns gott om plats för sidomatade kanalanslutningar. För att klara dagens krav på energieffektivitet och att uppfylla energidirektivet ErP, krävs det ett fysiskt större aggregat. Med L-concept blir detta möjligt - i befintligt fläktrum.

Nya GOLD Top

Nu i fler storlekar och med större luftflödeskapacitet

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Är det ont om utrymme är det väldigt praktiskt med toppanslutna aggregat men då luftflödeskapaciteten tidigare inte räckt till för att försörja större lokaler har lösningen ofta varit att installera ett extra aggregat för att täcka behovet. Nu är det slut på det.

Med den nya GOLD Top-serien ökar vi luftflödeskapaciteten med över 50% för våra toppanslutna aggregat med roterande värmeväxlare och våra toppanslutna aggregat med plattvärmeväxlare får mer än dubbelt så stor luftflödeskapacitet som liknande lösningar på marknaden.

Läs mer om hur du anpassar luftbehandlingsaggregat till olika byggnadstyper

Motströmsvärmeväxlare - GOLD PX

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

Motströmsvärmeväxlare är ett utmärkt val för applikationer där du vill separera luftströmmarna. GOLD PX finns i två utföranden, beroende på om hög temperaturverkningsgrad eller lågt tryckfall är prioriterat. Värmeväxlaren RECOflow, har hög täthetsklass vilket minimerar internt läckage. Det här gör GOLD PX till ett bra val för exempelvis bostäder. Vid kall väderlek och fuktig frånluft, uppstår påfrysning i värmeväxlaren. Därför har vi byggt in marknadens bästa påfrysningsskydd, RECOfrost, i GOLD PX. Den unika RECOfrost-funktionen använder aktuella data från aggregatet för att skapa en adaptiv och behovsstyrd reglering för optimal energiåtervinning. RECOfrost anpassar tryckfallet över värmeväxlaren under perioder där full återvinning inte behövs, t.ex. vår och höst. Resultatet blir en unikt hög temperaturverkningsrad och energibalans, oavsett klimat.

Läs mer om GOLD PX

Batterivärmeväxlare – GOLD CX

Batterivärmeväxlare använder en vätskekrets för att överföra energi mellan frånluft och tilluft, vilket liksom GOLD PX minimerar internt läckage och ger en mycket yteffektiv installation. GOLD CX kan nå högre luftflödeskapacitet jämfört med GOLD PX. Systemet kan levereras med vätskekretsen förfylld, luftad, injusterad och funktionsprovad. Värmeåtervinningsgraden regleras steglöst för bästa komfort i lokalerna och cirkulationspumpen styrs efter aktuellt behov för optimerad energiåtervinning. När det finns risk för påfrysning i batterierna är GOLD CX/SD väl skyddade genom ett effektivt påfrysningsskydd. Detta skydd bygger på ständig övervakning av vätsketemperaturen i frånluftsbatteriet i kombination med fukthalten i frånluften.

Läs mer om GOLD CX

Till- och/eller frånluftsaggregat – GOLD SD

GOLD SD är ett luftbehandlings­aggregat med separata till- och frånluftsdelar, till- och frånluftsfläktar och filter som tillval. Aggregatdelarna kan även användas var för sig som tilluftsfläkt, frånluftsfläkt och för enkelriktat luftflöde (Single Direction). Aggregatet kan utrustas med batterivärmeväxlare där rörkoppling och shuntenhet finns tillgängliga som tillval.

Läs mer om GOLD SD

120 000 installerade enheter talar sitt tydliga språk

GOLD har funnits – och bevisat sig – i mer än 20 år. I dag finns 120 000 GOLD installerade i tiotusentals byggnader på fem kontinenter. 

Varför GOLD?

  • Enkel att projektera, installera och driftsätta
  • Energieffektivitet i världsklass
  • Minimal installationsyta
  • Fullständigt integrerat styrsystem med oöverträffad funktionalitet
  • Enkelt att anpassa funktionaliteten vid ändrade behov
  • Anpassningsbar sektionsplattform med premiumkvalitet
  • Aggregatet är försett med en QR-kod för enkel nedladdning av dokumentation till mobiltelefon eller surfplatta.

Tillval

Med rätt tillval kan du få ännu mera funktion och nytta av ditt luftbehandlings­aggregat. Du kan helt enkelt få GOLD att passa ännu bättre för dina behov.

Kombinerat luftbehandlings­aggregat och reversibel värmepump i ett

Resultatet blir frisk luft, värme och kyla på ett oslagbart enkelt, utrymmessnålt och energieffektivt sätt. Projekteringen förenklas av att vi redan tagit hand om integrationen mellan värmepump och luftbehandlings­aggregat, såväl mekanisk som styrtekniskt. De kompakta måtten sparar dessutom värdefullt utrymme. Installationen förenklas av att aggregatet kan levereras förfyllt från fabrik – testat och redo att köras igång. Driftsättningen går snabbt och smidigt, då alla funktioner styrs direkt ifrån GOLD-aggregatets lättanvända handterminal.

Integrerad kylmaskin

Kylmaskinen COOL DX är i första hand framtagen som ett integrerat tillval till GOLD luftbehandlings­aggregat. All utrustning ryms i enheten som dockas direkt till GOLD-aggregatet, alternativt installeras fristående i anslutning till luftbehandlings­aggregatet. COOL DX bygger på en sluten krets med liten köldmediemängd. COOL DX ger kyla med minimal insats för projektering, inköp och installation. GOLD luftbehandlings­aggregat har färdiga kylfunktioner för att styra och reglera COOL DX. Detta inkluderar också kommunikation via webbgränssnitt eller med överordnade styr- och övervakningssystem. COOL DX finns för gavel- eller toppanslutning.

Läs mer om produkter innehållande köldmedium

Miruvent

En takfläkt med smarta lösningar och intelligenta styrmöjligheter som finns i olika storlekar och många flödesvarianter.

Gå till Miruvent

Tillbehör

Det finns ett stort utbud av tillbehör för att motsvara alla dina behov.

Isolerade – De här tillbehören kan dockas direkt till aggregatet för att spara tid, dessutom har de lägre tryckfall vilket minskar fläktarnas energiförbrukning.

Oisolerade – De här tillbehören kan du få med standardanslutning eller alternativ anslutning med större tvärsnittsarea och lägre tryckfall.

Driftsättning, besiktning och underhåll

Kontakta ett servicekontor nära dig för att få hjälp med driftsättning, reparation och underhåll av din ventilationsanläggning. 

Läs mer om hur vi stöttar dig på fältet

Certifiering och förordningar

Eurovent

Samtliga GOLD luftbehandlings­aggregat är certifierade av Eurovent.

Passivhus

Swegon GOLD RX (storlek 04-35 och 50) är certifierat av Passivhusinstitutet för sin höga energieffektivitet och värmeåtervinning. GOLD är unik genom att vara det enda certifierade ventilationsaggregatet för höga luftflöden (<9000 m³/h).

Ekodesign

Samtliga GOLD luftbehandlings­aggregat uppfyller kraven i Ekodesign-förordning 1253.

Ladda ner dokument


Filtrera
Dokument Artikel Dokumenttyp Storlek Format Ladda ner
Sektoriserad roterande värmeväxlare 816643 Manual 403.28kB pdf
Eurovent beskrivning av certifieringsprocess Eurovent Kvalitetsdokument 93.31kB pdf
Förvärme, funktionsguide GOLD Manual 385.67kB pdf
Förfilter, funktionsguide GOLD Manual 124.83kB pdf
Igångkörningsprotokoll, programversion 2.36 GOLD Övrigt 4.59MB pdf
Beskrivning funktioner, IQlogic GOLD Produktblad 782.36kB pdf
Funktionsmanual, installation, programversion 1.32 GOLD Manual 1.95MB pdf
Funktionsmanual, installation, programversion 1.31 GOLD Manual 1.95MB pdf
Eurovent-certifikat GOLD Kvalitetsdokument 158.94kB pdf
Xzone, funktionsguide GOLD Manual 164.32kB pdf
Funktionsmanual, installation, programversion 2.36 GOLD Manual 2.07MB pdf
Funktionsmanual, brukare, programversion 1.31 GOLD Manual 449.96kB pdf
Manual för larm och informationsmeddelande, programversion 1.31 GOLD Manual 554.97kB pdf
Igångkörningsprotokoll, programversion 1.31 GOLD Övrigt 4.39MB pdf
SMART Link/AQUA Link, funktionsguide GOLD Manual 987.92kB pdf
Kombibatterier, funktionsguide, version E/F GOLD Manual 319.5kB pdf
ReCO2, funktionsguide GOLD Manual 237.14kB pdf
SMART Link+, funktionsguide GOLD Manual 795.99kB pdf
Funktionsmanual, installation, programversion 2.34 GOLD Manual 2.03MB pdf
All Year Comfort, funktionsguide GOLD Manual 191.85kB pdf
Manual för larm och informationsmeddelande, programversion 1.32 GOLD Manual 577.53kB pdf
Igångkörningsprotokoll, programversion 1.32 GOLD Övrigt 4.45MB pdf
Byggvarudeklaration GOLD Kvalitetsdokument 148.34kB pdf
Handhavandemanual, handterminal IQnavigator GOLD Manual 736.51kB pdf
Översikt, vyer, handterminal IQnavigator GOLD Manual 204.88kB pdf

Visar 25 av 90 träffar